9C4BDEEE-7B8A-4D6E-8769-3C346AFE4C71.jpeg

REFERAT FRA STYREMØTE 29/8-19

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad, Per Johnny Thoresen, Arvid Sand, Trygve Braatø og Bjørn Olaf Isaksen.

SAKSLISTE:

• Referat fra forrige styremøte

Trygve orienterer: foreløpig oppgjør for Furuholmen-boka; Følgende korrigereinger må gjøres på Historielagets hjemmeside; bl.a. på personer og årstall, legge inn redaksjonskomiteen under Historiske verv. Oppdaterere emneregisteret på Historieglimt (2018). Under «Kontakt oss» – legge inn Arvid Sand.

• Post mottatt:

• Briggen Freya, fra Kragerø til New York i 1848

• Gamle bilder fra Bakkestubakken 1

• Ny bok om Olav den Hellige

• Sannidal Kirke

• Hus på Andølingen

• Aslak Thorsen angående Skjærgårdsgospel (se sak)

• Invitasjon til studietur, Kragerøbanen

Thomesheiveien 20

Post som motas videresendes til resten av styret.

• Post sendt: ingen post sendt

• Orienteringer:

– Videoer fra Oddbjørn – inviterer Oddbjørn Gudmestad på neste styremøte

– Stråholmen Vel 50 år – Kåre Preben Hegland var invitert, sammen med bl.a. Anne-Kristine Aas og Willy Nilsen. Nye lederen av Stråholmen Vel fikk blomst av Historielaget.

– Jeias fødselsdag; bra oppmøte, leker for barn var tilrettelagt i parken. Inger Kristine Bratland har fylt 70 år og Kåre Preben overrekte henne en blomst fra Historielaget.

– Signering hos Sparebanken Sør – skal nå være i orden.

– Oppdatering av Facebook –  passord og brukernavn er sendt til alle i styret.

– Rapport fra Fjellvann om bruke av våre hjemmesider mm. – sees på sammen med Oddbjørn Gudmestad på neste styremøte.

– Historielaget vil stå som formell søker for midler til Roy Isnes, da han vil å legge om alle filmene sine digitalt. En ideell organisasjon må søke på Isnes sine vegne. Han trenger ca. kr. 400 000. Historielaget kan stå som formell søker. Kulturkontoret lager søknaden. Frist på 1/2-20 for søknad.

Kulturkontoret har vært i møte med en av bankene som har gitt en sum. Venter også på svar fra annen bank. Arbeidet er godt i gang.

Sak 23/19: Oppsummering av sommersalget 2019

Kun fem lørdager med salg i år grunnet mye dårlig vær. Må finne mulighet til å kunne stå inne før neste sommer. Utredes videre.

Sak 24/19: Utestående kontingent, praksis for purring

Tar dette opp med Oddbjørn Gudmestad på neste møte.

Sak 25/19: Fredrik Hougen: ønsker styret et nytt opptrykk?

Bok må evt. settes opp helt på nytt. Må da finne et eksemplar som kan kuttes og scannes. Kåre Preben Hegland tar kontakt med Ulf Hamran.

Sak 26/19: Historien om Skjærgårdsgospel. Noe for Historielaget?

Skjærgårdsgospel har blitt innlemmet i Rockheim i Trondheim.

Historelaget har fått mail fra Aslak Thorsen angående å lage noe skriftlig rundt Skjærgårdsgospel. Som journalist i Varden dekket Thorsen de 20 festivalene som var i Kragerø. Han oppfordrer Kåre Preben til å ta kontakt med Trond Mathisen eller Morten Skjævestad i Skjærgårdsgospel.

Styret er positive til å få noe skriftlig inn i Historieglimt eller et egen hefte om Skjærgårdsgospel.

Sak 27/19: Kulturminnedagen 2019. Program for dagen.

Dato for markering settes til søndag 15. september. Samarbeider med Berg museum. Foreløpig program er at Else Bjørg Finstad skal ha omvisning i bl.a.parken. Harald Bothner åpner med å si noe om kulturminneplanen etc. Else Bjørg skal i møte på onsdag på Berg sammen med Dagny Kalander og Ingrid Brustad for videre planlegging. Hun gir tilbakemelding til styret etter møtet.

Sak 28/19: Høstarrangement?

Besøke andre historielag, besøke Z museum i Treungen. F.eks. leie buss hvor medlemmene kan melde seg på i forkant. Linn Endresen ringer og hører med Z museum.

Sak 29/19: Eventuelt

Else Bjørg Finstad har blitt kontaktet av Inge Dippner – ønsker noe skriftlig rundt Dippners revyer. Finstad tar kontakt med Dippner.

Kåre Preben Hegland skal holde foredrag om Bodil Biørn under Kirkeuka. Forslag om at Historielaget setter opp et informasjonsskilt på den gamle Biørngården (Solbekk).

Utstilling om isdrift, mottatt mail fra Brevik Historielag – Kåre Preben Hegland svarer på mailen.

Historieglimt 2019 – har pr. nå 10-12 artikler.

Neste styremøte 3/10-19.

Kragerø, 2/9-19 Nora Bothner og Linn C. Endresen