REFERAT FRA STYREMØTE 14/3-19

 

Tilstede: Trygve Braatø, Oddbjørn Gudmestad, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen og Bjørn Olaf Isaksen.

SAKSLISTE:

• Referat fra forrige styremøte: godkjent

• Post mottatt: se videre.

• Post sendt: ingen

• Orienteringer:

Sak 10/19: Forberedelser til årsmøtet:

• Gaver til utlodning: Historielagets t-skjorter, bøker mm.

• Kjøpe blomster (buketter, til bord osv.)

• «Husk Årsmøte»-annonse inn i KV før årsmøtet (lørdag)

• Bjørn Olaf Isaksen tar kontakt med Anne-Kristine Aas i festkomiteen angående innkjøp

• Gjøre folk oppmerksom på «Grasrotandelen» på årsmøtet.

• Gjennomgang av saksgang på årsmøtet: fordeling av oppgaver og hva som skal gjøres – vi møtes 17.30.

Sak 11/19: Eventuelt:

• Per Johnny Thoresen har kontaktet Jimmy Åsen om en artikkel som tar for seg politiet (fra KV.) Jimmy tar denne opp igjen – bearbeider og kan brukes i Historieglimt 2019.

• Kan det være en ide å kontakte folk som skriver, evt. annonse i KV for å rekruttere. Dette kan vi også oppfordre til på Årsmøtet 2019.

• I 2020 er det 80 år siden krigen startet i Norge. Forslag til at Historieglimt 2020 kan inneholde historier, bilder, intervjuer mm. fra krigen.

Evt. utstilling fra krigsårene, foredrag, tur til Krikken m.m.

• Per Johnny blir kontaktet av folk som etterlyser glasslokk over ringbolt på Barthebrygga som det tidligere var forslag om. Hvor ligger denne saken? Hvem Historielagets styre kontakte?

• Innkomne forslag:

• Fra Jimmy Aasen: om graver som skal slettes. Avtale om at Menighetskontoret sier ifra til Historielaget før graver skal slettes.

• Anne-Kristine Aas: ønsker at Historielaget skal engasjere seg i utbyggingen av Kirkebukta. Historielagets styre mener at vi ikke engasjerer oss i slike utbyggings saker.

• Mail fra Aslak Thorsen angående bilde og artikkel fra Mads Olsen.

• Innkomne forslag/videre arbeid med Historieglimt 2019? Kai Køhler har skrevet om Knut Knutsen, artikkel fra Lars Jacob Jensen er levert, og Else Bjørg har en artikkel.

Videre arbeid;

•Lage ett «Årshjul» på oppgaver som skal gjøres gjennom året til neste styremøte. Oddbjørn har laget en liste over oppgaver.

• Ny regnskapsfører for Historielaget. Noen navn var nevnt som forslag og Kåre Preben tar kontakt med vedkommende. Oddbjørn er villig til å bistå ifm en eventuell overgang.

Neste styremøte: dato settes før/etter Årsmøte.

Kragerø, 17/3-19 Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)