Om vi får anledning til å selge Historielagets bøker i år, vil dette foregå på torget i august. Mer info. kommer etter evt. nye forskrifter – smittevern.