Det er mange som har ventet på – og gledet seg til – at Edith Thiseths bok «Furuholmen – hus, mennesker og minner» skulle komme ut. Nå er den ferdig, og Kragerø og Skåtøy Historielag presenterer den på biblioteket i Kragerø torsdag 13. juni. Forfatteren vil fortelle om arbeidet med boka, og samtale om litt av innholdet.

Edith har brukt flere år på prosjektet, sammen med mange gode kilder og hjelpere, og boka tar oss med både bakover i tida og framover til våre dager – fra den første bosettingen på 1700-tallet, gjennom strevsomme og nøysomme år – til dagens velferdssamfunn med mange fine ferieboliger og forholdsvis få gjenværende fastboende på Furuholmen. Hun har selv bodd på denne øya rett utenfor Kragerø i hele sitt liv, og der har også åtte oldeforeldre, fire besteforeldre, moren og faren vært bosatt.

Hun forteller om et enestående samhold, med mye lek og moro, men også om hardt arbeid, uår, krig, iskalde vintrer, andre gleder og sorger – og om hjemstedet som et paradis på varme sommerdager. Familie, naboer og venner har en stor plass i boka, som dessuten inneholder mange artige episoder fra historien og fra dagligliv og yrkesliv gjennom mer enn 250 år.

Historielaget gleder seg stort over å kunne utgi denne boka, og håper på mange tilhørere på torsdag og på godt salg utover sommeren!

Anne-Kristine Aas

SE INNHOLD UNDER: “UTGIVELSER”.  Klikkes det på utgivelsen vil innholdet fremkomme.