REFERAT FRA STYREMØTE   onsdag 24/1 -18.

Frafall; Linn Endresen

SAKSLISTE:

• Referat fra styremøtet 26/10 2017 – godkjent.
• Post mottatt:

    Kåseri på Berg 21.01.18. Godt besøkt. Kåre Preben skriver referat, sendes til 

    KV.

    Kai Køhler har sendt en orientering om Kragerø og Skåtøy Historielags

    oppstart og første arbeidsår, 1978/79.

• Post sendt – ingen
• Orienteringer.
Julesalget bra. Kystbokhandelen solgte bra med tilbudsbøker.
Årsregnskapet klart.

Bokprosjektet «Stråholmen historie» vil gis ut i 2019, Stråholmens vel 50 års jubileumBokas forfatterTorstein Kiilharfunnet en del materiell/stoff til sin bok i Historielagets årsskrifter.

Ulf Hamran spør i brev om det er interesse for ny trykk av Fredrik Hougens bok «Kragerø minner». Mulig teknisk vanskelig, men det sjekkes ut om det boka finnes i hefter.
Dagny Karlader, har i e-post informert om Bergsvennenes foreløpige    arrangementer/foredrag; 11.03.18 og 15.04.18.

Sak  1/18:

Forslag til jubileumsprogram;

En kveld i Løkka med antikviteter, bilder mm.
Tur/arrangement; Stråholmen, Jomfruland, Furuholmen(?) Besøk på Frøvik og Kil i samarbeid med Kragerø Faste Billedgalleri. Byvandring. Delta i Bergsvennenes markeringen av Jeja Homanns bursdagsfest på Berg i august. Invitere veteranbil klubben denne dagen?

Sak  2/18: Innkjøp av materiell;
Det bestilles 50 t-skjorter i ulike størrelser hos Jobb Profilering med historielagets logo.
Innkjøp av bord og stoler som kan passe til salg ute gjenstår. 

Sak  3/18: Eventuelt;

Ruslebod bilen; Kåre Preben tar kontakt med Rognaldsen – gi noe støtte til prosjektet.
Reichelts plass/gate. Kåre Preben tar kontakt med initiativtaker Øyvind Olsen, styret går for Reichelts plass.
Skolen er positive til ett samarbeid med Historielaget, og Kåre Preben holder videre kontakt med Torill Sandberg, sjef for Oppvekst. 
Kai Køhler har gitt Kragerø skole 31 bøker av Historieglimt2005. I denne finnes artikkelen om Kong Oscar, noe han vil formidle/fortelle om til enkelte klasser. 

Styremøter fremover;
Torsdag 15. februar kl. 18.30 – kort om jubileumsårets arrangementer.
Torsdag 08. mars – forberedelser til Årsmøtet.

Årsmøte torsdag 15. mars.

Kragerø, 25/1-18​​​Nora Bothner og Linn C. Endresen(sign.)