REFERAT FRA STYREMØTE 21/11-19

 

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Bjørn Olaf Isaksen, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad, Per Johnny Thoresen og Trygve Braatø

 

SAKSLISTE:

  • Referat fra forrige styremøte: godkjent

 

  • Post mottatt:

– Fra Sparebanken Sør: nedleggelse av bankboksordningen:

Linn C. Endresen har vært og tømt bankboksen. Hun scanner inn avtalene som lå i boksen og legger disse på Historielagets datamaskin. Protokoll legges på kontoret.

– Fra Dagny Karlander: evt. henting av glasskapet på Berg Kragerø Museum smo har vært brukt i utstillingen Yrke og virke i Krager. Historielaget lar skapet bli stående på museet, da dette var et alternativ. Kåre Preben Hegland gir beskjed.

 

  • Post sendt:
  • Ingen post sendt.

 

  • Orienteringer:

– Årets Historieglimt: Bjørn Olaf Isaksen orienterer:

Historeglimt 2019 er i trykk og skal komme i tide før presentasjonen 5/12.

Årets bok er på ca. 150 sider. Bjørn Olaf Isaksen har laget plakat. Han laminerer og distribuerer. Presentasjon til artiklene er også skrevet.

– Skjærgårdsgospel i Historieglimt:

Kåre Preben Hegland har hatt kontakt med Morten Skjævestad. Skjævestad tar kontakt når han er tilbake fra reise. Avtaler da hva som kan lages av skriftlig materiale.

– Samtale med Martin Eikeland fra Sveia:

Det var få  som var og hørte på foredrag med Per Johnny Thoresen; det må reklameres mere.

Historielaget kan evt. sponse en annonse ved foredrag i regi av Historielaget.

– Lagring i forbindelse med salg av bøker:

Kåre Preben Hegland har snakket med Jørgen Thorsen. Han var positiv og skulle kikke på lageret og se hvor mye plass han hadde. Kåre Preben følger opp med Jørgen.

 

  • Kåre Preben Heglandtar kontakt med Nasjonalbiblioteket angående hefter av «Kragerø Minner» av Fredrik Hougen

 

Sak 34/19: Flytte vår hjemmeside:

Ønske om å flytte hjemmesiden grunnet kraftig prisøkning fra Fjellvann. Oddbjørn Gudmestad har undersøkt og vært i kontakt med Vestmar web AS, Kragerøbasert firma. Dette firma vil være betydelig rimeligere enn Fjellvann. 348 kr. i mnd. Flytting av siden, kr. 500.

 

Styret er positiv til flytting av hjemmesiden. Undersøker når evt. flytting er mulig å gjøre.

 

Sak 35/19: Årets presentasjon av Historieglimt: oppgavefordeling:

Bjørn Olaf Isaksen lager plakat og drar på biblioteket med minnepenn med bilder til presentasjonen.

Presentasjon av Kulturminneplanen. Buene i Havna, bilder m.m. Tanja Røskar.

Nora Bothner tar kontakt med koret Octopus for underholdning,

Bjørn Olaf Isaksen og Kåre Preben Hegland presenterer artiklene.

Trygve Braatø selger bøker.

Tidspunkt:18.30

Program:

Presentasjon

Pause

Sang, kor, tre sanger?

Tanya R. Rådgiver/kulturminner presentere videre arbeid med kulturminneplanen.

 

Sak 36/19: Julesalget 2019:

Starter lørdag 7/12, kl. 11-14

Nora Botner søker Brannvakta om lån av kiosken på Torvet og skriver vaktliste.

Bjørn Olaf Isaksen henter nøkkel når godkjenning fra brannvakta foreligger.

 

Sak 37/19: Historieglimt-bøkene til kommunens skolebibliotek. Forespørsel mottatt fra skolen angående tidligere avtale:

Historielaget komplementerer gjerne skolebibliotekene sine lokalhistoriske samlinger. Nora Bothner svarer Margot Myrstrand og finner de bøkene som mangler.

 

Sak 38/19: Eventuelt:

  • Historisk skilt på Biørnegården (Solbekk):

Kragerøs Bys Venner har også bidratt til slike skilt tidligere. Bjørn Olaf Isaksen tar opp dette med byvennene og gir beskjed om hva som

ønskes fra deres side. Kåre Preben Hegland tar kontakt med Sverre Okkenhaug, som skal ha informasjon om bestilling av tidligere skilter.

 

  • Else Bjørg Finstad: intervjuer av Sannidals og Skåtøy elever og Kragerø elever som Else Bjørg kopierte, har tidligere ligget på Historielagets kontor i en eske. Elevenes oppgave var å spørre besteforeldre om navn på koller, elver, bekkefar osv. Esken finnes ikke lengre på kontoret. Else Bjørg etterlyser denne.

 

  • Forfalne gravstøtter:

Er med i planene til kirkevergen. Historielaget får liste over gravstøtter som ønskes vernes.

 

Per Johnny Thoresen har snakket med Bugge Strandås på sykehuset. Hun ønsker Historielaget velkommen etter jul.  Else Bjørg og Per Johnny har flere ideer om temaer de kan formidle til som benytter seg av dagtilbudet på Marienlyst.

 

 

 

Neste styremøte 30/1-20

 

Kragerø, 25/11-19                   Nora Bothner og Linn C. Endresen  (sign.)