REFERAT FRA STYREMØTE 16/8-18

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Bjørn Olaf Isaksen og Else Bjørg Finstad

  • Martin Eikeland: informerte om nytt nettsted: «Lokal Nytt». Platform: lokalt innhold, podkast, video, web-radio etc., med lokalt innhold.

Starter med podkast med lokalt stoff, f.eks. kultur, sport, historie. F.eks. innlesning av artikler, deler fra bøker, diskusjoner fra møter fra Hist.laget. Podkaster kan spilles inn på forhånd, ha faste spilletider i uka.

Nettside: www.lokalnytt.infp

Markedsføres på nettet etterhvert. Samarbeid med Skibstedt.

 

SAKSLISTE:

  • Referat fra forrige styremøte: godkjent.

 

  • Post mottatt:

– Berit K.Wingereid. Timeplaner fra Stråholmen, fra Gustav Lorentzen.
Fylkesmannen i Telemark.

– Minnepenn mottatt: Fra Leif Bergan: Kristiania/Oslo politikammer. Årsberetninger fra 1760-tallet til ny tid. Skal være noe Kragerø-materiale her.

– Bok mottatt fra Brevik historielag.

– 6 stk. Kragerø og malerne: bind 2.

  • Post sendt:

– Takkebrev til Berit K. Wingereid.

  • Orienteringer:

– Siste nytt om Dybedalsgruva: setter strek over saken om hvem som har tatt strøm fra skapet. Får innstallatør til å se på strømskapet ved gruva. “Kutter” ledning som ikke er Historielagets. Per Johnny tar saken videre og avslutter denne.
– Kulturminnedagen 2018: Historielaget arrangerer ikke noe i år, da Historielaget har hatt flere andre arrangementer I jubileumsåret.
– 17.sepember, foredrag i Rotary: Kåre Preben Hegland orienterer på Rotary´s møte om artikler og forfattere som har bidratt til utgivelser og bøker I regi av Historielaget.
– Ny hjemmeside: Kåre Preben Hegland og Oddbjørn  Gudmestad ser på hva som evt. mangler for å starte opp den nye hjemmesiden.
– Foredrag med Gunnar Aabø: hvor og når?: prøver å få til dette på biblioteket i november.
– Høsttur med Gamle Kragerø?: da Historielaget allerede har arranger to turer I pr, så blir det ingen høsttur, men heller en ny tur til våren. “Mimrekveld” til våren; kommer tilbake til dette.

– Sommersalget 2018: bra sommersalg. Fortsatt én lørdag igjen.
– Boka om Furuholmen: bilder legges nå inn i teksten. Bjørn Olaf klar til å brekke teksten når bilder er på plass. Anne Kristine Aas tar redigeringsansvaret.
– Kort om jubileumsturene til Jomfruland og Stråholmen: Historielagets styre har vært veldig fornøyd med disse turene.
– Historisk aften 1.sep., Villa Bergland: Historielaget har bidratt til programmet og kan bidra med utforming av annonse.

– 28. august: Risør skal skrive Risørs historie, ved forfatter forfatter Victor Norman. De har derfor invitert Harald Bothner, Kåre Preben Hegland, Sverre Okkenhaug og Willy Nilsen. Disse skal delta på et åpent møte.

Sak 17/18: Jeias fødselsdag 19. august : hva kan vi bidra med og hvem stiller?: Bjørn Olaf Isaksen har laget annonse. Historielaget stiller med leker og hjelper til med opprigging.

Sak 18/18: Grasrotandelen: noe for Historielaget? : Oddbjørn Gudmestad har startet innmeldingen slik at Historielaget blir en del av Grasrotandelen.

Sak 19/18: Jubileumsmiddag: når og hvor, hvem inviteres, gaver, æresmedlemmer? : fått meny-tilbud av Villa Bergland. Innhenter tilbud fra to andre restauranter.

Dato: 27/10 eller 3/11.

Inviterer noen æresgjester, lager endelig liste på neste styremøte.

Sak 20/18: Eventuelt: ingen saker.

Neste styremøte 13/9-18.

Kragerø, 19/8-18                      Nora Bothner og Linn C. Endresen  (sign.)