16

SAKSLISTE:

• Referat fra styremøtet 24/1-18 ; godkjent
• Post mottatt:

    – Fra Kragerø kommune: Evaluering av byantikvarstilling – kommunen inn for byantikvar igjen?

• Post sendt – ingen
• Orienteringer.

        Knut Withs bok er i trykken.  Pressekonferanse sammen med Knut etter    

        vinterferien. 

            
Sak  4/18:Jubileumsprogram;

• Jomfruland: søndag 6. mai.
• Stråholmenbok: Torstein Kiil holder foredrag om Stråholmen på Stråholmen lørdag 28/7. Gamle Kragerø kan ikke gå inn på Stråholmen. Kåre Preben hører med Andrew Howatson om leie av Gaven, evt. flere båter.
• Fergetur via Kil, fortelle om Frøvik, legge til i Kil. Rundtur i Kil med guide.

     Evt. lunsj på kafeen i Kil eller ta med mat på fergen før avgang. 

     Dato: etter 10. juli.

• Arrangement i Løkka; i oktober.

Sak 5/18: Eventuelt

• Opptrykk av Haugens Kragerø Minner (henv. fra Ulf Hamran). Kåre Preben undersøkerdette videre. 
• Henv. fra Morten Skjævestad – søknad om bidrag til utgivelse av bok om Kragerø malere. Forslag om støtte fra Historielaget: kr. 5 000,-. Kåre Preben informerer Skjævestad. 

Neste møte torsdag 8. mars kl. 18.30 –  Forberedelse til Årsmøtet.

 

Eventuelt forfall bes meldt Kåre Preben e-post: k.prebenhegland@kebas.no eller 

tlf.: 992 05 700; eventuelt Bjørn Olaf, e-post: bjolaf@gmail.com , tlf. 928 98 482.

Innkallingen sendes som orientering til varamedlemmene. 

 

Kragerø, 16/2-18Nora Bothner og Linn C. Endresen(sign.)