REFERAT FRA STYREMØTE 13/9-18

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad og Else Bjørg Finstad

SAKSLISTE:

 • Referat fra forrige styremøte: godkjent.
 • Post mottatt:

– Ingen post mottatt

 • Post sendt:

– Ingen post sendt

 • Orienteringer:
 • Forslag fra Oddbjørn Gudmestad: Hvordan/hvem skal følge opp Birgittes artikkeloversikt?  Artikkeloversikten må ligge på hjemmesiden. Kåre Preben Hegland henvender seg til Fjellvann ang. dette. Oppdater t.o.m. 2016.

Trygve går igjennom boken. Evt. Nora og Linn legger inn i listen og oppdaterer denne på hjemmesiden.

 • Aabø, foredrag i Biblioteket om slektsforskning.

20/11, kl. 18.00. Historielaget hjelper til med annonse.

 • Skolebidrag i Historieglimt:

Kåre Preben Hegland og Bjørn Olaf Isaksen møter på skolen 16/10. 9. klasse bidrar til Historieglimt.

 • Ny hjemmeside:

Må få mailadressen fram når nye medlemmer melder seg inn. Kåre Preben Hegland tar kontakt med Fjellvann.

Styret gjør seg kjent med redigering av hjemmesiden og tar evt. en felles gjennomgang før neste styremøte.

 • Sommersalget – erfaringer:

Vurdere kjerre til neste år; kan være positivt å bevege seg litt rundt i byen for å selge.

Bra sommersalg. Tilbudsposene var en suksess også i år.

Ha med én i styret på hver salgsdag.

 • Furuholmboka:

Bjørn Olaf Isaksen og Ann Kristin Aas jobber videre med boka. Gjenstår litt jobb med bilder.

 • Historisk aften på Villa Bergland:

Ble en veldig fin kveld på Bergland, fullt hus. Flott innlegg av Else Bjørg om sin oppvekst i Østandbakken. Dag Kremer fortalte historier fra Kilen, bl.a. om Karl Iversens båtbyggeri. Bilder av Carl Fredrik Monsen var også å se på Villa Bergland.

 • Grasrotandelen:

Ligger nå informasjon og link til Grasrotandelen på hjemmesiden.

 • Dybedalsgruva:

Ikke noe nytt som har skjedd med sikringsskapet. Per Johnny Thoresen tar kontakt med Kragerøn Elektriske om alt nå er ok.

 • Jejas bursdag:

Berg Kragerø museums venner og Historielaget var fornøyde med dagen. Det ble en hyggelig feiring bak Gamlehuset på Berg.

Historielaget bidrar gjerne på Jeias dag framover også.

Sak 21/18: 40 års – jubileum. Hvor, når og hvem skal inviteres?

Villa Bergland, lørdag 3/11-18, kl. 18.00.

Foreløpig ca. 50 stk.

Innlegg i løpet av kvelden – Kåre Preben har forhørt seg med Jimmy Aasen som kan snakke om noen Kragerø-bilder.

Program for festen settes ved neste styremøte.

Sak 22/18: Eventuelt.

Regnskapet: høye trykkingsutgifter på Knut Withs bok: kr. 36 000, opplag på 360 stk.

Oddbjørn Gudmestad tar kontakt med trykkeriet angående en forklaring på den høye prisen og pris     på framtidige utgivelser.

Kontingent-utestående: kr. 2850, 19 medlemmer. Saneres.

Neste styremøte: 18/10-18.

Kragerø,      13/9-18                 Nora Bothner og Linn C. Endresen  (sign.)