REFERAT FRA STYREMØTE 7/6-18

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Oddbjørn Gudmestad, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Bjørn Olaf Isaksen og Else Bjørg Finstad

SAKSLISTE:

• Referat fra forrige styremøte: ok
• Post mottatt:
Henvendelse fra Morten Skjævestad: lån av Historielagets maleri av Christian Stenersen: Odden på Furuholmen: lån ok. Bildet er på Historielagets kontor. Tilsagn på kr. 5000,- til Skjærgårdssang. 
Informasjon om bok «Skisser i smug. Glimt fra livet på Grini», fra Museumsforlaget.
Hefte som omhandler gatenavn i Kragerø fra 1908.
Info om bok «Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie», av Per R. Mikkelsen.
• Post sendt:
Sendt brev til Mads Olsen angående dobbelteksponert bilde.
• Orienteringer:

– Kr. 3000 gitt til Berg Kragerø Museums Venner til 17. mai arrangement

– Dybedalsgruva: ikke funnet ut av hvem som har koblet seg på strømmen på gruva. Forespurt Kragerø kommune om at de betaler strømmen de siste 3 årene. Betaler så halve regningen hver, mellomkommunen og Historielaget framover. 

Oddbjørn Gudmestad har ryddet i gruva. Ikke nødvendig med ytterligere dugnad foreløpig.

Guiding i gruva: Kåre Preben Hegland har snakket med Sverre Okkenhaug som er villig til å guide ved forespørsel. Kåre Preben Heglandhører med Okkenhaug angående godtgjørelse for guiding.
– Ny hjemmeside?styre beslutter å inngå en avtale med Fjellvann om å lage og drifte en ny hjemmeside.
– Stoler og bord til sommersalget: er kjøpt inn. Ordne skilt som kan henge på bordet.
– Kulturminnedagen?tas opp igjen senere.
– Tur til Stråholmen 28/7: starter med et lite foredrag, tar så en runde rundt på øya med historiefortelling. Drar fra byen kl. 10. Transport: Gaven eller taxibåter. Må være påmelding, da det kan være plassbegrensninger på transport og på steder der det er tenkt guiding på Stråholmen. Det vil bli satt inn annonse med frist for påmelding. Billettpris: kr. 100,-. Oppfordre til at folk tar med niste. 


– Festaften Villa BerglandHistorielaget blir med som samarbeidspartner. Nytt møte på Bergland onsdag 13/6. 


– Foredrag Rotary i august/september: Kåre Preben Hegland tar dette videre.

Sak  11/18:Jubileumsmiddag: formell middag med inviterte gjester. Sted: Villa Bergland. Tidspunkt: lørdag 27/10-18, kl. 19.00. 

Sak 12/18: Tidspunkt for foredrag med Aabø: Kåre Preben Hegland tar kontakt med biblioteket og hører hvilken dato som passer. Tidspunkt: november.

Sak 13/18: Sommersalget (vaktliste): vaktliste lages. Søknad om å stå på Torvet sendes kommunen. Oddbjørn Gudmestad lager tilbudspakke og legger fram bøker på Historielagets kontor.

Sak 14/18: Søknader:

– Fra Filosofifestivalen, tilskudd: innvilger kr. 5000,-
– Søknad om tilskudd til film om Kittelsen: Kåre Preben Hegland hatt besøk av Odd Iversen med søknad: film om Kittelsen. Skal spilles inn i Kragerø. Søker om kr. 49 930,-. Historielaget innvilger tilskudd på kr. 15 000,-

Sak 15/18: Henvendelse fra C.F. Monsen angående den tyske radarstastasjonen på Levangsheia: ønsker at Historielaget finner ut mere om radarstasjonen. Historielaget ved Per Johnny Thoresen skriver et brev til Forsvarsmuseet. 

Sak 16/18: Eventuelt:

– Historielaget har fått Norges Historie, fra 1890 og bok fra 1700-tallet av Emil Engebretsen. Hører evt. med Berg Kragerø Museum om lagring.
– Trygve har lagt 1-3 bind av Sannidal og Skåtøy bygdebok på Historielagets kontor.
– Per Johnny Thoresens bok: «Sveier fra svunnen tid», nå utgitt. Boken selgesi sommer på torvet sammen med Historielagets bøker.

Neste styremøte, forslag: torsdag 16/8.

Eventuelt forfall bes meldt Kåre Preben e-post: k.prebenhegland@kebas.no eller 

tlf.: 992 05 700; eventuelt Bjørn Olaf, e-post: bjolaf@gmail.com , tlf. 928 98 482.

Innkallingen sendes som orientering til varamedlemmene. 

Kragerø, 14/6-18Nora Bothner og Linn C. Endresen(sign.)