Referat fra styremøtet onsdag 30.03.22

Referat fra sist møte; godkjent

Post inn; ingen

Post sendt: ingen

Saker:

11/22 Påskesalget.

Oppgaver rundt salget ble fordelt. Vi vil ha Torvkiosken åpen fra og med palmelørdag, mandag, tirsdag, og onsdag i dagene før påsken tar til, samt påskeaften. Det skal være gode tilbud, og spesielt til nye medlemmer.

1993 boken (stort opplag) legges i kurv utenfor til de som ønsker en bok gratis.

12/22 Årsmøtet.

Vi velger denne gangen å ha et foredrag først og avslutter med selve årsmøtet.

Olav Drevland holder foredrag om Fredrik Hougen.

Anne-Kristine kontakter Utdanningsforbundet, slik at de evt. kan invitere sine medlemmer for å høre foredraget om kirkesangeren og skolelæreren Fredrik Hougen.

Enkel servering. Kaffe/kjeks og tvist. Arrangementet legges ut på Hjemmeside og Facebook.

Sted Kragerø Faste Billedgalleri 28.04.22 kl. 18.00.

Orienteringer:

  • Valgkomiteen er i gang med sine oppgaver.
  • Seminar onsdag 6. april på biblioteket om bruk av Nasjonalbibliotekets digitalarkiv. Kjetil Evensen stiller også. Hvem blir med. Anne-Kristine booker når hun vet hvor mange som skal være med. Tidspunkt?

Tidspunkt endret og dato bestemmes senere.

  • Tidligere henvendelser – hvor står disse sakene?

Forespørsel om presentasjon av bok om Thor Salvesen, som døde etter tortur på Grini.

KSH og Biblioteket i samarbeid presenterer boken av forfatteren i juni.

  • Forespørsel om hjelp til bok om Smedsbukta/Slippen.

Willy tar kontakt igjen ang. denne forespørselen.

  • Henvendelse om uttalelse ang. nytt parkeringshus. Willy ser videre på en evt. uttalelse.

 

Evt. Oddbjørn gjennomgikk Revisorbrev fra revisor.

 

Neste møte torsdag 21.04 kl. 18.00 (nb! Ny dag – nytt tidspunkt)