Referat fra styremøtet onsdag 25.08.21

 

Til stede; Willy Nilsen, Per Johnny Thoresen, Anne Kristine Aas og Nora Bothner

Forfall; Tor Dønvik, Else-Bjørg Finstad, Trygve Braatø, Bjørn Olaf Isaksen og Oddbjørn Gudmestad.

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt;

Post sendt; Uttalelse om Tollboden kvartalet

 

Saker:

17/21 Hjemmesiden vår, oppfølging av tidligere sak. Per Johnny vil komme med et forslag på et register /database hvor man kan søke opp artikler på hjemmesiden vår.

18/21 Vår deltagelse i Kulturminne dagene. Drøfte arrangementer/temaet.

Til selve «Kulturminnedagene» er vi for sent ute, men det kom flere forslag til andre arrangementer som bildekveld i Løkka? Samarbeid med Berg museum? Vi tar kontakt med evt. samarbeidspartnere, foredragsholdere. Sommer -arrangement på Skåtøy?

19/21 Egen komite som jobber med sponsorer?

Utsatt.

20/21 Minnesmerke – Christian Gierløff?

Utsatt, da det tidligere er andre minnesmerker som også har vært drøftet og vi se videre på disse.

21/21 Drøfte hvordan verve nye medlemmer? Boksalg og evt. nye produkter? Noen ideer er kommet fra styremedlem som vi tar med videre.

 

Orienteringer:

Willy orienterte om fremdriften for årets Historieglimt. Noen artikler er korte og noen lengre, en slik variasjon ser vi på som positivt for leserene.

Salget av andre bøker. Bjørg Evensens bok utsolgt. Willy informerte også om Fredrik Hougens Kragerøminner, straks klar. I salg til jul?

 

  • Orientering om Dybedalsgruva.

 

Neste møte onsdag 15. september.

 

Nora Bothner (sign.)