Referat fra styremøte onsdag 24.02.21

Forfall; Tor Dønvik, Arvid Sand, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø.

Referat fra sist møte; godkjent.

Post mottatt; Høringsuttalelse, Solbekkgården/Biørnegården

Post sendt; Uttalelse/innlegg til KV om utbyggingen av (Garnvik gård), Rørvik gård.

Orienteringer;

Willy har skrevet minneord om Mads J. Olsen, som var å lese i KV tirsdag 16.02.21 Minneordet vil være en artikkel i HG 2021.

KSH gir en sum til Berg – Kragerø Museum, som var Mads J. Olsens ønske. Sum kr 5000,-

 

Første film av tre av de «Lokalhistoriske filmer» ble sendt på kinoen torsdag 18.02.21. Neste film er 4. mars, Sannidal. Kragerø filmen blir sendt 11. 03.

Filmene vil bli lagt ut på Kragerø kommunes hjemmeside etter hvert.

 

Om bokutgivelser, hvordan ligger det an med søknader om støtte.

 

 • Bjørg Evensens bok fra oppvekst på Kirkeholmen, hun betaler kr. 64.000 til selve produksjonen av boka. Boka gis ut i løpet av mai.

 

 • Boka «F. Hougens minner» – det søkes støtte i bankene og Kragerø kommune.

 

 • Det undersøkes om mulighet for salg av digitaliserte artikler på Historielagets

 

Orientering om restopplag, oversikt fra Oddbjørn.

 • Oppfordring til tegne seg som medlem hvis de finner arbeidet som historielagets arbeid interessant – bok følger med. Gjelder bøker hvor restopplaget er stort. Også forslag på å selge bøker på steder som folk oppsøker på tur og spesielt sommerstid. Forslag på steder som Jomfruland, Skåtøy, ved Stangnes m.fl. Ideen drøftes videre.

 

Saker;

4/21

Fordeling av praktiske oppgaver. Det lages en oversikt over oppgaver gjennom året som fordeles på styrets medlemmer og vara.

Saken utsettes til neste styremøte. Alle tenker på oppgaver hver enkelt kan ta på seg/ønsker.

5/21

Skal vi uttale oss om endringer/riving av Solbekkgården/»Biørnegården»?

 • Høringsfrist 12. mars, Willy sender ett tilsvarende brev som til Garnvik gård/ Rørvik gård.

 

6/21 Henvendelser om slekt etc.

Vi får mange henvendelser om dette, og vi bør kunne gi et svar. Noen av henvendelsene er interessante, og kan være grunnlag for artikler, men de fleste dreier seg om at folk har kun et navn eller et stedsnavn, og ønsker opplysninger. Hvordan vi skal forholde oss til slike henvendelser?

Willy lager et svar vi kan tilbakemelde/håndtere ved slike henvendelser som vi evt. må avslå.

 

7/21 Årsmøte; sette dato, innslag – forslag fra Willy. Alternativ avvikling av Årsmøtet om fremdeles restriksjoner? Utsette det som i fjor?

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 15. april. Willy kontakter Harald Bothner om lån av kinoen. Innslag om Kragerøbanen av Bjørn Bjerkhaug som er med i Kragerø Fotoklubb. Han har tatt bilder fra Kragerøbanen fra stasjonen i byen til Merkebekk. En flott presentasjon av dagens situasjon, med minner som holder på å forsvinne.

 

8/21 Formell valg av redaksjonskomiteen.

 • Willy, redaktør. Bjørn Olaf, Anne Kristine Aas, Vidar Paus Knudsen, Per Johnny, Tor Dønvik og Else Bjørg Finstad. Vedtatt.

 

Eventuelt:

 • Bredbånd til kontoret.

Oddbjørn tar kontakt med «Come2gether» og ber om tips til hvem som kan levere router.

 • Ny skriver til kontoret. Oddbjørn finner en passende skriver til vårt bruk.
 • Oppdatering emneregisteret. Per Johnny ser på det.
 • Mottatt en henvendelse fra en som ønsker opplysninger om bryggerier i Kragerø. Willy svarer.
 • Mottatt en henvendelse fra en som lurer på navnet Saltskjæret ved Sauøya. Willy svarer.
 • Kulturminne dagene i 4. – 12. september. Temaet i år er «Dialog», med fokus på inkludering og belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv. Vi ønsker å delta her. Forslag på et samarbeid med læringssentret. Mulighet for å søke støtte.

 

Neste møte: onsdag 24.03.

 

Nora Bothner (sign)