Referat fra styremøte onsdag 21.04.21

Tilstede: Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad og Nora Bothner.

Forfall: Arvid Sand, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø.

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt;
Hilsen fra Ulf Hamran hvor han takker for oppmerksomheten under utdelingen av Kulturprisen, tale og blomst fra Historielaget ved leder.

Post sendt; Styret har sendt en uttalelse/merknad i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid for Tollbodenkvartalet, med fokus på Biørnegården. Dette er sendt til KV og utbygger/arkitekt.

Saker:

9/21 Endringer i Hjemmesidens emneregister. Drøfte et forslag fra Per Johnny. Sak utsettes. Leder tar kontakt med Vestmar Web om fornyelse av             hjemmesiden.

10/21 Fordeling av oppgaver, utsatt fra sist møte. Se e-post sendt tidligere.

Vi gikk gjennom de ulike oppgavene, noe ble fordelt. Vi var få til stede på dette møtet, slik at noe fordeling gjenstår. Videre fordeling tar vi når vi er             hele styret, også varamedlemmer er samlet.

11/21 Nedsette en arbeidsgruppe for bevaring av gravminner. Willy har invitert kirkeverge Anne Mette A. Bamle og konsulent for kirkegårdssaker Bertha    Hiis til et møte om bevaring av gravminner i Kragerø kirke 22.04.21. Kai Køhler, Ulf Hamran, Arnfinn Jensen og Jimmi Åsen er også invitert til møtet. Willy skriver referat.

12/21 Årsmøtet – planer for gjennomføring og innhold. Annonse i KV fredag 23. april. Også på Historielagets hjemmeside og Facebook side vil det annonseres. Møtet vil starte kl.18.30. Årsberetning leses opp og valg av styret for 2021. Bjørn Harald Bjerghaug fra Kragerø Fotoklubb vil vise en bildeserie fra Kragerøbanen. Kake og kaffe serveres i pausen.

Orienteringer;

  • Leder orienterer om arrangementene som er gjennomført i Kragerø biograf – historiske filmer fra Skåtøy, Sannidal, Kragerø og Kragerø på smalfilm og video 1936-2000» Fire filmer er sendt.
  • Videre vil Willy si noe videre om samarbeidet vi har med Senior’n og Kulturkontoret som vil fortsette utover våren. Det er bl.a. planer om guidet tur i Kragerø sentrum, tur til Kil mm.
  • En henvendelse fra Kristin Myrstrand, destinasjonsutvikler for Kragerø. Hun ønsker å legge ut månedlige «Skjærgårdshistorier i bl.a. Visit Kragerø og i sosiale medier. Visit Kragerø vil gjerne bruke noen av historiene som utgangspunkt for å fortelle om livet i skjærgården, kystkultur m.m.

Willy foreslo å invitere henne til et styremøte, da også med tanke på hvordan hun kan bruke dette mht. opphavsrett, kilder og evt. annet samarbeid.

  • Orientering om arbeidet med Historieglimt 2020 og andre utgivelser som det arbeides med.

Styremedlemmene fikk en oversikt over artikler som var klare og de som er under bearbeiding.

  • Willy orienterer kort om Kulturminneplanen 2021-2025.

Kulturminneplanen ser bra og gjennomarbeidet ut. Det er muligheter for Historielaget å uttale seg her.

Eventuelt:

  • Boka til Bjørg Evensen vil bli til salgs ved sommersalget.
  • Willy har søkt tilskudd til boka «Fredrik Hougens minner». Søknad om tilskudd er sendt til to banker og Kragerø kommune.
  • Det er kommet inn en påminnelse om å ta vare på Jens Lauersens bauta og trappene ved Kirkehaugen. Dette ser styret på som en oppgave for Jens Lauersens legat.

Neste møte: 26.05.21

Kragerø, 24.04.21                                                               Nora Bothner (sign)