8403ED8E-591B-4320-B7F4-A255944ACE88.jpg

REFERAT FRA STYREMØTE 24/2-20

 

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Bjørn Olaf Isaksen, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad, Per Johnny Thoresen, Arvid Sand og Trygve Braatø

 

SAKSLISTE:

• Referat fra forrige styremøte: godkjent

 

Post mottatt:

– Kulturminnedagen 2020:

Nora Bothner melder Historielaget på årets Kulturminnedag (5.-13. september)

– Brev fra Johanne Klausen: Valbergdronninga og Valbergkongen, sagn:

Avisutklipp levert til leder. Leder tar kopi av utklippet, som er ønsket i retur.

– Rikard Berges pris 2020. Egen sak.

– Utredelse Stilnestangen

 

Post sendt:

– E-post sendt til Oslo Bys Vel, angående emaljeskilt vedr. Bodil Biørn.

Orienteringer:

– Emaljeskilt:

Fått forslag fra Ulf Hamran.

Bjørn Olaf Isaksen lager tekst til skilt og bestiller.

 

Sak 05/20: Nytt medlem til Historielagets valgkomite. Forslag: Else Bjørg Finstad:

Enstemmig vedtatt av styret.

 

Sak 06/20: Rikard Berges pris 2020:

Styret har ingen forslag på nåværende tidspunkt.

 

Sak 07/20: Forslag til bedring av Historielagets økonomi:

1. Øke medlemskontingenten?

– Forslag til å øke til kr. 200.

 

2. Øke prisen på Historieglimt?

– Forslag på kr. 250 for medlemmer og kr. 200 til medlemmer.

 

3. Bestille færre Historieglimt?

– Forslag på stk. 700 i opplag. Bjørn Olaf Isaksen snakker med trykkeriet.

 

4. Ta inn reklame i Historieglimt: banker, næringsdrivende?

– Har hatt reklame i bøkene tidligere. Styret er for å kontakte næringslivet for reklame. Bjørn Olaf hører med bankene. Kommer tilbake til dette senere.

5. Starte salget av Historieglimt èn mnd. tidligere?

– Bjørn Olaf Isaksen snakker med trykkeriet. Styret mener dette er en god ide.

 

6. Andre forslag.

– Informasjon om grasrotandelen og frivillig gave på medlemsavgifts-faktura.

 

Sak 08/20: Tid og sted for årsmøtet 2020

– Torsdag 26/3, kl. 18.30, Legatsalen.

 

Sak 09/20: Eventuelt.

– Fredrik Hougen-boken: nr. 2 ligger scannet på Nationalbiblioteket. Sak om nytt opptrykk utsettes til neste styremøte.

– Omstillingsprosjekt i kommunen; Kari Theting har tatt kontakt med leder. Ønsker en 2-3 min. film hvor noen forteller om Kragerøs opprinnelse/historie. Leder tar kontakt med Sverre Okkenhaug.

– Aviser/avisartikler – mulig(e) artikler til Historieglimt.

– Valg til nytt styre – valgkomiteen har problemer med å finne ny leder. Medlemslisten sendes til styret. Kommer evt. med forslag til valgkomiteen.

 

Neste styremøte 26/3, møtes kl. 17.30 før årsmøtet.

 

Kragerø, 25/2-20 Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)