REFERAT FRA STYREMØTE 4/6-20

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Bjørn Olaf Isaksen, Linn C. Endresen, Nora Bothner (kun mot slutten av mnøtet), Else Bjørg Finstad, Per Johnny Thoresen, Arvid Sand og Trygve Braatø

 

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte:

Referat godkjent

Post mottatt:

Tas i møtet. Alle som har mottatt post tar dette med på møtet.

 Stamtavle over familien Barth mottatt. Arkiveres på kontoret.

 – Figur av C. Krogh Historielaget svarer at vi, hvis ønskelig, kan være behjelpelig med plassering av figuren.

– Mail fra Eva-Christina Skaarup/Visit Kragerø: mail sendt til resten av styret, som kan komme med innspill.

Post sendt:

– Utsending av kontingent:

Kontingenten er utsendt, både på mail og pr. post. Fått noen tilbakemeldinger om medlemmers e-post.

 

Orienteringer:

Emaljeskilt på Solbekkgården:

 Tekst er klar. Skiltet bestilles.

Innhold Historieglimt 2020:

 Bjørn Olaf Isaksen orienterer: 9 artikler så langt, ca. 75 sider.

Dybedalsgruva åpnet:

Per Johnny Thoresen har åpnet gruva. Alt så fint ut i år. Ikke behov for    dugnadsarbeid ved åpning.

Kragerøminner av Fredrik Hougen:

 Bjørn Olaf Isaksen er i gang med scanning av heftene.

Sak 10/20: Sommersalg 2020 hvor og når:

Bjørn Olaf Isaksen snakker med Jørgen på rammeverkstedet angående lagring av salgsmateriell.
Nora snakker med kommunen angående plasseringJens Lauersønns plass.

Det er ønskelig å kunstå på Jens Laurssønns plass i sommer.

 

Sak 11/20: Årsmøte 2020 fastsettelse av dato og sted:

Torsdag 27/8. Linn Endresen hører om lån av Legatsalen.

Grunnet coronasituasjonen tar vi et enkelt årsmøte uten foredrag og utlodding.

Kun servering av kaffe.

 

Sak 12/20: Eventuelt:

Ingen saker.

 

Neste styremøte: tar et kort styremøte i forkant av Årsmøtet 27/8.

 

Kragerø, 5/6-20Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)