REFERAT FRA STYREMØTE 3/10-19

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad, Per Johnny Thoresen, Trygve Braatø og Oddbjørn Gudmestad

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte; Godkjent

Post mottatt:

Arkitekthuset Kragerø AS. Planarbeid i Nordraaks kvartalet:

parken skal fjernes og det skal bygges parkeringshus under. Parken skaltilbakeføres etter arbeidet er ferdig.

Dagtilbud til hjemmeboende. Henvendelse fra Anne M. Bugge Strandås:

Kommune skal starte opp dette igjen i kantinen på sykehuset; foreløpig kun på fredager. Kåre Preben Hegland melder tilbake at Historielaget kan bidra. Else Bjørg finstad og Per Johnny Thoresen tar kontakt med Strandås.

Nytt veinavn på Skrubben. Fra kommunen:

Det er vedtatt at Edvard Munchs vei forlenges. Lekeplass på Skrubben får navnet Nils Oscar Nilsens plass.

Rapport fra togtur Neslandsvatn:

Tilsendt rapport. Ingen av Historielagets medlemmer kunne være med.

Spørsmål om bunkerne på Skåtøy, Marianne Barry:

Per Johnny har svart henne.

Post sendt:
Mail til Brevik Historielag angående isdrift:

Kåre Preben Hegland har sendt mail og videreformidlet kontakt med Berg Kragerø Museum.

Orienteringer:

Oddbjørn Gudmestad kommer og veileder i diverse saker:

Purrelistepurringer er sendt ut pr. brev og e-post. Fortsatt noen ubetalte medlemsavgifter. Linn C. Endresen lager et skriv og sender ut mail til 26 stk. som ligger i Adresseboken og fortsatt har utestående medlemsavgift.

Fredrik Hougen: nytt opplag?:

Dette tas opp på neste styremøte

Skjærgårdsgospel:

Kåre Preben Hegland har tatt kontakt med Morten Skjævestad. De tar et møte angående noe skriftlig rundt Skjærgårdsgospel.

Dippners revyer:

Else Bjørg Finstad har ringt med Dippner. Han er veldig interessert i å skrive noe om revyene.

Historieglimt 2019:

11 artikler pr. nå, så det blir en tykkere bok enn i fjor. Skolen vil levere innen fristen.

– Kulturminnedagen 2019:

Styret må tenke på egen «møteplikt» på arrangementer hvor man er medarrangør.

Må ta lærdom av at annonse ikke ble satt i avisen.

Det burde også sendes mail til Historielagets medlemmer med informasjon om arrangementer.

«Sveia», Martin Eikeland: vil gjerne samarbeide med Historielaget. F.eks. Per Johnny forteller historier fra sin bok, Edith Thiseth med historier. Kan for eksempel vise bilder. Ca. 25 stoler i amfiet.

Kåre Preben Hegland tar kontakt.

Sak 30/19: Høsttur til Z Museum i Treungen:

Vi utsetter turen til våren.

Sak 31/19: Salgssteder julen 2019 og sommeren 2020:

Vi fortsetter med salg på dagtid. Salg på kvelder burde kombineres med arrangementer i desember. Kanskje heller ha lengre åpningstid enn å selge på kveldstid på vanlige dager.

Kåre Preben Hegland snakker med Jørgen angående lagring og evt. salg av Historielagets bøker.

Sak 32/19: Styreweb:

Nettside for foreninger.

Styret mener det ikke er nødvendig med noe nytt i forhold til hjemmeside nå. Hjemmesiden vi nå har fungerer godt og har det vi trenger.

Sak 33/19: Diverse:

Per Johnny stenger gruven 31/10.

Neste styremøte 21/11-19

Kragerø, 10/10-19​ Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)