Referat fra styremøte onsdag 02.03.22

Tilstede: Anne-Kristine Aas, Oddbjørn Gudmestad, Bjørn Olaf Isaksen, Willy Nilsen og Nora Bothner.

Forfall: Tor Dønvik, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø.

Referat fra sist møte; godkjent

Post inn;

  • Søknad fra Helge K. Strømme om tilskudd til bok om Stilnestangen.

Skriver bok om Stilnestangen. «Folk, hus virksomheter på Tangen i Kragerø.»

Settes som sak ved neste møte.

  • Forespørsel om opplysninger om taubanen fra Vafos Brug til Strand.

Videresende han til Morten Rugtvedt, da han har skrevet noe dette på sine tursider.

  • Forespørsel om presentasjon av bok om Thor Salvesen, som døde etter tortur på Grini. Følges opp.
  • Forespørsel om hjelp til bok om Smedsbukta/Slippen.

Willy tar kontakt igjen ang. denne forespørselen.

  • Henvendelse om uttalelse ang. nytt parkeringshus. Willy ser videre på en evt. uttalelse.

 

Post sendt: ingen

Saker:

08/22

Ny nettløsning. Kjetil Evensen var invitert til møtet. Vi har ingen bindinger til Fjellvann og Vestmar Web.

Vi hadde en gjennomgang med Kjetil.

Ta kontakt med Nils Håkon Oppsal om at han overfører kontoer i domen shop i første omgang til Kjetil, Come2gether. Vi skal ha videre møte med Kjetil i forhold til utsendelser av mail. Inngå supportavtale med Come2gether og Kjetil for videre samarbeid/støtte med håndtering av Hjemmesiden vår.

09/22

To fra styret har hatt ett møte med daglig leder Ingrid Brustad på Berg og drøftet muligheter for et samarbeid rundt følgende aktiviteter.

  • Vandringer
  • Kulturminnedagene 2022. Temaet er «Drivkraft».
  • Ønsker økonomisk støtte til skilting av turstier, steder rundt Berg.
  • Benytte Berg museum som møtelokale?
  • Tema i Historieglimt – om «en gave», eller «fram» fra magasinet/arkivet.

 

10/22

Årsmøtet i april.

Foreløpig dato ble satt til torsdag 28. april.

Anne -Kristine kontakter Ragnhild Skaug på Kragerø Faste Billedgalleri om leie av deres lokale. Det ble foreslått å spørre Helge Knudsen Strømme om han ville presentere arbeidet fra boka si om Tangen.

Neste møte onsdag 30.mars.

 

Nora Bothner (sign)