Tilstede; Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad, Kåre Preben Hegland, Per Johnny Thoresen, Trygve Braatø, Else-Bjørg Finstad, Nora Bothner.

Forfall: Linn C. Endresen

SAKSLISTE:

– Referat fra forrige styremøte; glemt å sende ut til styremedlemmene før det ble lagt inn på hjemmesiden.

– Post mottatt:

– Ingen post mottatt

– Post sendt:

– Jubileumsinvitasjoner; sendt ut til 39 personer, samt til styrets medlemmer.

– Orienteringer:

– Siste nytt om hjemmesiden: Kåre Preben kontakter “Fjellvann” som har satt opp hjemmesiden med ønske om at “Emneregistret” splittes opp i “Bokstavbolker” og at disse kan søkes opp via en indeks lik den vi hadde i den opprinnelige hjemmesiden. Gjør i tillegg oppmerksom på at e-postadressen til nye medlemmer ikke fremkommer på “innmeldinger” som sendes oss.

Årsmøtereferater, styrereferater slettes fra Nyhetssiden etter ett år.

– Dybedalsgruva; Strømmen slås nå av i oktober. Per Johnny tar igjen kontakt med Kragerø elektriske.

– Boka til Edith Thiseth; Det blir ikke utgivelse i 2018.

– Besøk hos 9. klasse, Kragerø Skole. Historielaget besøkt Kragerø skole, 16.oktober,  i anledning Historielagets satsing på skoleelevers bidrag  i Historieglimt 2018. Det ble holdt et foredrag for skolens tre 9.klassinger, hvor tema hver hvordan verdens- og norgeshistorien griper inn i lokalhistorien. Napoleonskrigene samt 2 .verdenskrig ble brukt som eksempler, hva skjedde i Kragerø? Elevene skrev inntil 10 setninger om hva som hadde hendt i Kragerø i 2018.

– Jubileumsmiddagen – hvor mange har meldt seg på: 11 har meldt avbud, en del har ikke svart – disse kontaktes av styremedlemmene. Foreløpig har 15 personer takket ja til invitasjonen.

– Aabøs foredrag om slektsgranskning på biblioteket; 21. november, Kåre Preben har avtalt med biblioteket. Info. om foredraget legges ut på hjemmesiden og Historielagets facebook-side.

Sak 23/18: Jubileumsprogram; Vi har et foreløpig program som finjusteres når det nærmer seg kvelden på Villa Bergland. Linn, Kåre Preben og Nora tar kontakt med Therese Thoren på VB. for ett forberedelses-møte ca en uke i forveien.

Sak 24/18: Eventuelt.

Dato for presentasjon av Historielagets historieglimt torsdag 6. desember. Nora kontakter biblioteket.

Det var ønske om en foredragsholder også denne kvelden. Kåre Preben tar kontakt med en mulig foredragsholder.

Linn undersøker om noen elever fra Kulturskolen kan bidra med kulturelt innslag.

Neste styremøte; 22/11 -18

Kragerø, 21/10-18 Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)