Referat fra styremøte tirsdag 22.06.21

Referat fra sist møte; godkjent


Post mottatt;
«Kunngjøring om oppstart av deltajeregulering for Jernbanekaia.»

Post sendt; ingen

 

Saker:

15/21 Uttalelse til plan for detaljregulering av deler av Jernbanekaia.

Willy sender uttalelse til frist 9. juli. Sender til KV og TA.

16/21 Dybedalsgruva – det står fortsatt vann i gruveinngangen. Legge på pukk?

Willy sender en forespørsel til Kragerø kommune og at vi ønsker å fratre ansvaret og utgifter for drift av Dybedalsgruva.

 

Orienteringer:

  • Fremdriften for Historieglimt? Flere av artiklene er klare, noen er til gjennomlesing. Årets bok vil også inneholde noen korte historier. Så vi er i rute.
  • Hvordan skaffe sponsorer? Sak vi vil jobbe med videre.
  • Mer informasjon til medlemmene. Sak vi vil jobbe med videre.

 

 Neste møte onsdag 25.august

Nora Bothner (sign.)