Referat fra styremøte onsdag 17.11.21

Tilstede; Anne- Kristine Aas, Oddbjørn Gudmestad, Bjørn Olaf Isaksen, Willy Nilsen, Per-Johnny Thoresen, Else-Bjørg Finstad, Tor Dønvik og Nora Bothner.

Forfall; Trygve Braatø

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt; ingen

Post sendt: ingen

Saker:

32/21   Presentasjon av Historieglimt på Biblioteket 1.12.

Noen av artiklene vil bli presentert denne kvelden. Kommunen vil dele ut sine priser etter våre presentasjoner. En ide/forslag kom om Historisk kveld hvor vi inviterer forskjellige lag, da også presenterer flere av artiklene. Dette drøfter vi videre. Det vil evt. bli senere på vinteren.

33/21   Julesalg fra kiosken. Forberedelser, vaktplan.

Salget starter fredag 3. desember og det vil bli 11 salgsdager. Fredager, lørdager og mandager i hele desember, samt onsdag 15. og torsdag 16. som ekstradager. Salget avsluttes mandag 20.12.

34/21   Kontakt med bedrifter.

Willy tar kontakt med de bedrifter som kjøpte Historieglimt bøker i fjor.

35/21   Valgkomiteen. Styret må velge ett medlem.

Noen navn ble foreslått og Willy tar kontakt med disse.

 

Orienteringer:

  • Roys filmprosjekt, finansiering og fremdrift.

Historielaget har bevilget penger og noen av filmene ligger allerede ute, eks. på Youtube.

  • Sponsorer til Historieglimt og Hougens Kragerøminner. Det er solgt en god del annonser til årets bok.
  • Ny nettside, ny løsning for mail til medlemmer, etablering av «kontor».

Per Johnny og Willy orienterer.

Styret ser på mail fra Osloweb. Disse har også ansvar for Sannidal Historielags hjemmeside. Ernst Kalseth er medlem av dette laget og inviteres til et styremøte for å orientere om deres erfaring med bruk av sin hjemmeside. Per Jonny tar kontakt med han.

  • Kornbua på Berg.

Arbeidet er i gang med denne, bl.a. reparasjon av taket.

Annet;

Til Årsmøtet 2022, se nærmere på bilder fra tidligere utgivelser av Historieglimt bøker og presentere noen av disse. Finne tema. Bjørn Olaf har disse bildene.

Holde tak i saken om Minneplater.

 

Neste møte; 26.01.22

 

 

Nora Bothner (sign)