Referat fra styremøte onsdag 15.09.21

 

Til stede; Anne-Kristine Aas, Tor Dønvik, Else Bjørg Finstad, Oddbjørn Gudmestad, Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen og Nora Bothner

Forfall; Trygve Braatø.

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt; ingen

Post sendt:

Til kulturkontoret og Kragerø kommune om støtte til utgivelsen av boken om Fredrik Hougens minne.

Henvendelse til kultursjefen om Dybedalsgruva. (Viser til styrevedtak)

Saker:

22/21 Arrangementer fremover, samarbeidet med Berg.

Vi tar igjen kontakt med Berg og flere andre som vi kan forhøre oss med ang. felles arrangement og andre vi ønsker å kontakte for arrangement, eks. bildekveld i Løkka.

23/21 Drøfte hvordan vi verver flere medlemmer.

Delta på ulike arrangementer, markeder, utstillinger osv. også å oppfordre mer til verving under salg på torvet sommer/til jul. Lage en enkel info. til å dele ut for interessenter. Sjekke arrangementer gjennom året og forhøre oss med arrangører om vi kan delta/besøke for evt. treffe nye medlemmer. Dele info. om medlemskapet på egne arrangementer. Spred det på facebook?

Hvordan nå flere? Hente inn historier til Historieglimt fra eldre sommergjester?

24/21 Boksalg frem mot jul.

Sjekke ut om Torvkiosken er ledig i november og desember.

25/21 Oppnevne komite for å skaffe sponsorer?

Ingen komite ble oppnevnt, men forslag på salg av annonser i HG boka.

Vi tar kontakt med evt. annonsører. Ulike størrelser på annonsene. Willy tar kontakt med bankene.

26/21 Resultatregnskap for perioden 01.01.-11.09.21, samt balanse per 11.09.21.

Styret gikk gjennom regnskapet som viser et resultat på 96962,09 kr. pr.11.09.21

Orienteringer:

  • Komite for registrering av gravminner. Statusrapport. Utsatt.
  • Arbeidet med nettsiden vår.

Per Johnny har vært i kontakt med Oslo Webdesign, David Jensen som holder til i Kragerø. Han vil se nærmere på hjemmesiden vår, bl.a. om nytt emneregister og evt. salg av bøker etc. via hjemmesiden.

  • Orientering om Historieglimt 2021.

120 sider er klare. Men fortsatt noen artikler er under arbeid. Regner med at boka blir på ca. 140 – 150 sider.

  • Orientering om Bjørg Evensens bok.

Boken er utsolgt. Ingen flere blir trykket opp.

  • Henvendelse fra Kragerø seilforening om samarbeid om en jubileumsbok. Willy vil forhøre seg mer om dette evt. samarbeidet og signalisere at dette samarbeidet kan være interessant.
  • Dybedalsgruva – tar denne videre til kommunen og sier i fra oss ansvaret for holde den ved like og drifte den økonomisk, som til utgifter til strøm.

 

Neste møte; 13. oktober.

 

 

 

Nora Bothner (sign)