Referat fra styremøte onsdag 26.05.21

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt;
Brev fra en som ønsket å vite noe om vi kjente til Bygdeborger i distriktet her.

Post sendt; Willy har sendt en uttalelse om kulturminneplanen for Kragerø kommune, også sendt til TA og KV

 

Saker:

13/21; Fordeling av oppgaver – fortsetter.

Willy og Bjørn Olaf forbereder kasser/poser til salget på torvet i sommer. De avtaler dag.

14/21; Sommersalget -21.

Orienteringer;

  • Mulig et møte med vår nettleverandør for å gå gjennom våre ønsker om blant annet salg av enkeltartikler på nett.
  • Willy sier noe om oppfølging av lokale filmer, samt at det legges opp til turer med guide. Dette i samarbeid med «Senioren» og Kulturkontoret.

Ulf Hamran skal 3. juni kl. 12.30 ha guidet tur med start fra bunn av Barthebakken inn til Petersholet – «500 år Kragerø historie på 500 m.» Gratis tur. Annonseres også i KV.

  • Sak fra tidligere – ta opp igjen. En henvendelse fra Kristin Myrstrand, destinasjonsutvikler. Hun ønsker å legge ut månedlige «Skjærgårdshistorier i bl.a. Visit Kragerø og i sosial medier. Visit Kragerø vil gjerne bruke noen av historiene som utgangspunkt for å fortelle om livet i skjærgården, kystkultur m.m. Et møte med henne?

Det har vært et møte med henne og samarbeidet vil fortsette.

  • Oppsummering/evaluering av Årsmøtet 2021.
  • Arbeidsgruppe for bevaring av gravminner. Hvor langt er vi kommet her?

Willy koordinerer denne gruppa, bl.a.  ved å innkalle til møter o.l.

 

Eventuelt;

  • En ide fra Tor D. for å «reklamere» for Historielaget er å sitte ved Skåtøy kafe og vise til noen av bøkene vi har gitt ut. Informere videre om medlemskapet i KSH.
  • Kulturminnedagen 2021 – forslag til markering av dagen er kommet inn.
  • Historielaget ønsker å få informasjon fra Kragerø kommune om Tilskuddsportalen, der vi evt. vi kan søke midler/tilskudd.

 

Neste møte: onsdag 22.06.21

Nora Bothner (sign)