REFERAT FRA STYREMØTE 23/4-19

Tilstede: KårePreben Hegland, Trygve Braatø, Oddbjørn Gudmestad, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Arvid Sand og Bjørn Olaf Isaksen.

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte: godkjent
Post mottatt:
Medlemskontingent fra Fortidsminneforeningen:

Ifølge Oddbjørn Gudmestad er denne betalt og bokført.

Drangedalhistorielag fyller 50 år, invitasjon til fredag 10. mai:

Kåre Preben Hegland svarer Drangedal Historielag; dato passer dessverre ikke for noen i styret.

Post sendt: ingen post sendt
Orienteringer:

Oddbjørn Gudmestad er invitert for å orientere om hvordan styret tar hans arbeidsoppgaver videre:

– Overføre mailboksen til dem som skal ha den. Come 2gether kan være behjelpelig med å ordne dette. Styret kjøper ny datamaskin. Oddbjørn Gudmestad snakker med Come 2gether om dette.

Vente til 30/4 for å se om Eika-gruppen går over på Visma, slik at man får mulighet til KIDnr. på faktura.

– Gå igjennom adresselisten på dem man ikke har mailadresse til.

– Henvise til hjemmesiden i fakturautsendele. Slipper da å sende ut årsberetning og regnskap pr. post. Også legge til informasjon om grasrotandelen.

-Tar kontakt med Fjellvann angående en innføring i oppdatering av hjemmesiden.

– Pakke og sende bøker – gjøres på dugnad av styret. For å spare porto legges faktura i pakken.

– Daniel Paulsen – følge opp bokbeholdning. Er a jour pr. 31/12-18.

– Ikke lys i Dybedalsgruva. Per Johnny Thoresen hører med Kragerø Elektriske. Åpner når lys er ok.

– Følge opp bøker og oppgjør hos Paulsen.

– Utsendelse av bøker til jul – dugnad. Fakturaer i pakkene. Bruke digitale frimerker. Skrive ut pakkelapp selv – får da rabatt på porto.

– Trenger ikke sende Årsregnskap til Brønnøysund.

– E-faktura fra Kragerø Energi kommer i nettbanken mellom 15.-25. Denne må følges opp.

– Oddbjørn Gudmestad sier opp avtalen på router med Telia.

– Minnepark– Minnepark på kirkegården, tatt opp av Kai Køhler på Årsmøtet. Kåre Preben Hegland har snakket med Køhler. Ønske om å samle gravstøtter fra personer man ønsker å minnes. Hva skal til for å ta vare på slike støtter? Hegland tar dette videre med kirkevergen.

– Deltakermedalje til Åse Byholt:

– Kåre Preben Hegland tar kontakt med Sannidal Historielag angående annen liknende medalje som er gitt tidligere.

– Tur med Gamle Kragerø: bestemme dato:

– Forslag om søndag 16. juni. Alternativt 25. august. Kåre Preben Hegland hører med fergen.

– Kragerø cafe, Anita Tovsen/Anne-Kristine Aas

Både Tovsen og Aas ønsker å skrive om Kragerø cafe. Mulig samarbeid mellomdisse.

– Redaktør Kragerø kirkes 150 års jubileum:

Kåre Preben Hegland fått henvendelse fra Menighetskontoret om å være redaktør for et nytt hefte ang. jubileet neste år, og har sagt ja til dette.

Sak 12/19: Valg av regnskapsfirma:

Finner to firmaer og ber Oddbjørn Gudmestad ta kontakt for tilbud.

Sak 13/19: Årshjul Historielaget:

Utsetter saken til neste styremøtet

Sak 14/19: Elevoppgave 2019?:

– Forslag:

2019: byutvikling, f.eks. «hvor ble det av butikkene?».

2020: tema: krigen- intervjue en besteforelder/oldeforelder.

Sak 15/19: Sommersalg:

– Nora Bothner hører med Harald Bothner angående salgsplass på Jens Lauersøns plass.

Sitter på Torvet når det er Bondens marked. Finner datoer for dette og søker brannvakta.

Sak 16/19: Eventuelt

Thiseths bok om Furuholmen. Det har vært en utfordring å finne bilder, men det begynner å nærme seg slutten på boken. Trykk i våres.

– 17. mai: Kåre Preben Heglend er leder i 17. mai-komiteen. Bjørn Olaf Isaksen tar kontakt med Marianne S. Gürich om kart for barnetoget og borgertoget.

– Radarstasjonen på Levang – tur neste år.

– Gunnar Aabø – inviterer ham til siste styremøtet før sommeren, 13. juni. Fjellvann (Daniel) – 23. mai. Kåre Preben Hegland tar kontakt.

– Fredrik Haugen, 200 års markering neste år. Forslag: samarbeid med Bergsvennene – scanne inn boken/heftene digitalt, gjøre den søkbar på nett.

– Festningsverk.no – fått bilder fra Kragerø fra krigen 1940-1945.

Neste styremøte 23/5-19.

Kragerø, 24/4-19Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)