REFERAT FRA STYREMØTE 22/5-19

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Arvid Sand og Bjørn Olaf Isaksen.

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte: godkjent. Referatet legges ut på hjemmesiden litt forsinket.

Post mottatt:

Faktura Sannidal Historielag

– Vitark Arkeologisk bokserie

– Riksantikvarens minnepris

Mailer som mottas av styremedlemmer videresendes til post@kragerohistorielag.no

Post sendt:

Avslag på søknad om kr. 5000 til Byvennene, Filosofiestivalen.

Orienteringer:

Kurs i hjemmesiden? Svar fra FjellvannDet er en stor kostnad forbundet med egen opplæring i behandling av hjemmesiden. Oddbjørn Gudmestad har sagt seg villig til å ha en gjennomgang for styret. Styret finner en dato etter sommerferien.

– Kurs av Gunnar Aabø neste styremøte.

– Kragerø skole, elever skriver historie: Bjørn Olaf Isaksen og Kåre Preben Hegland samarbeider med lærer Roar Svendsen om tema etc. Neste års 10. klasse blir bidragsytere til årets Historieglimt.

– Jubileumsfest på Stråholmen 20. juliKåre Preben Hegland og Anne-Kristine Aas har fått invitasjon og stiller der.

13. juni: presentasjon på biblioteket av Edith Thiseths bok om Furuholmen.

Sak 17/19: Midlertidig og fast ny kasserer:

Oddbjørn Gudmestad har sagt ja til å ta regnskapsdelen for Historielaget. Han kan sitte ett år.

Sak 18/19: Tur med Gamle Kragerø 16. juni til Kil.

Avreise kl.11.00 med oppmøte ved Gamle Kragerø ( bak «Bjarnes») Turen er ett samarbeid med Kragerø Faste Billedgalleri. Sverre Okkenhaug vil guide oss på turen inn til Kil.

I Kil vi Kjell Ove Heistad guide oss på en rundtur.

Kaffe og is på Wesselgården?

Turen. vil ta ca 4. timer og billettprisen er på kr. 100,-  Ingen påmelding.

Vi vil oppfordre deltagerene til å å ta med kaffe og niste.

Sak 19/19: Sommersalget 2019Historielaget har fått tillatelse til å stå på Jens Lauersønns plass på enkelte av salgsdagene. De dagene Bondens marked er på torvet, vil Historielaget ha sin stand der. Tralle og el-sykkel kan lånes av kommunen. Undersøke hvor denne kan lagres.

Sak 20/19: EventueltPer Johnny Thoresen: skriver artikkel om Skipsreder Lindvik.

Eventuelt; 

Dybedalsgruva: fått faktura fra Kragerø Elektriske på bytte av to lamper. Historielaget må ha internkontroll av gruva; etterse det elektriske anlegget. Per Johnny Thoresen ser på dette.

2020: 75 års jubileum 2. verdenskrig – forslag om å rydde på Krikken. Undersøker muligheten for dette.

Kåre Preben Hegland har hatt møte med kirkevergen angående minnested. Fått kriterier for at gravsteiner skal bevares.

Kåre Preben Hegland og Kai Køhler har vært på kirkegården. Uproblematisk å «rydde» på eksisterende minnelund. Hvilke nyere gravsteiner skal bevares? Historielaget får liste over hvilken graver som skal slettes. Kan da se på disse og se om noen av disse burde bevares. Får disse listene en gang på høsten. Gjelder både kirkegården på Kalstad og på Skåtøy.

Regjeringens minnemedalje: Kåre Preben har fylt ut skjema og sendt til Byholt. Hegland har også vært i kontakt med Lars Erik Vaale, og venter tilbake melding fra ham. Kåre Preben Hegland videreformidler svaret til kommunen..

Neste styremøte 13. juni (tidspunkt justerer evt. i forhold til presentasjonen av boken om Furuholmen samme dag).

Kragerø, 24/5-19Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)