Styremøte 17.01.19

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Per Johnny Thoresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad og Oddbjørn Gudmestad

 SAKSLISTE:

– Referat fra forrige styremøte; godkjent

-Post sendt: ingen post sendt

– Post mottatt:

Tilbud om å kjøpe boka «Norges øar» av A. Kallgård ble nedstemt. Telemark historielag ber om forslag til kandidater til Rikard Berges pris for lokalhistorisk arbeid. Styret har ingen forslag.

 – Post sendt: ingen post sendt

 – Orienteringer;                                                                                             – Bokpresentasjonen av Historieglimt på biblioteket 7/12-18; Bra og innholdsrik kveld med både foredrag og utdeling av byggeskikk- og håndtverkspriser i tillegg til vår egen presentasjon. Styret ønsker å videreføre dette samarbeidet med kulturkontoret.

-Kåre Preben tar kontakt med Knut With og forhører seg om Knuts onkel Borger Withs barndom og oppvekst i Kragerø. Hanna Kathrine Ustvedt Christiansen ønsker å få kjennskap til sin morfars tid i Kragerø, da dette er ukjent for henne. Han var politiker og ordfører i to perioder i Oslo.

– Julesalget 2018; Overraskende lite interesse for de gode tilbudene som vi hadde i år. Ellers bør vi se andre muligheter for salgssteder for å være mer synlige på salgsdager før jul. Forslag på evt. salg ved butikksenterene?, tralle med bøker som vi kan flytte rundt?, inne på gamle Bonusbygget ved Bondens marked?

– Boka til Edith Thiseth; Bjørn Olaf kan fortelle at boka er godt i gang og har foreløpig 42 sider med tekst og bilder.

-Nye artikler for Historieglimt 2019 er allerede meldt inn, bl.a. Jens Jacob Jensens «Fire jernstenger i fjell». Han foreslår for oss å videreføre ideen om at ungdomsskoleelever får levere inn stoff til Historieglimt. Men han tipser oss om å gi elevene et tema, evt. få jobbe med prosjektarbeid hvor noen av historielagets styremedlemmer og lærer følger opp/styrer arbeidet noe mer enn sist.

-Eldre reportasjer fra lokalavisene inn som artikler i Historieglimt, noen er allerede foreslått og funnet.

Sak 1/19: Minnesmerke, Per Korset. Skåtøy kirkegård. Henvendelse fra Arnfinn Jensen.Kåre Preben tar kontakt med Jensen og ber om en søknad med kostnadsoverslag mm. for å kunne vedlikeholde/videreføre gravstedet til P. Korset. Bjørn Olaf orienterer Sjømannsforeningen om denne saken, slik at lagene evt. kan dele på disse kostnadene.

 Sak 2/19: Tysk radarstasjon på Stabbestad. Per Johnny orienterte og viste bilder fra stasjonen. Slike antenner o.l. er andre steder restaurert og tatt vare på. Tur/ekskursjon til våren.

 Sak 3/19: Hva kan gjøres for å flere bidrag til Historieglimt;? Det vil i mars gå ut en oppfordring til å skrive artikler til Historieglimt 2019. Dette annonseres i Kv og på Historielagets hjemmeside

Sak 4/19: Lokalnytt – ny podkast, hvem gjør hva?  Vi er positive avventende.

 Sak 5/19: Aktiviteter planlagt for 2019;  Foreløpige forslag; tur til Stabbestad, tyske radiostasjonen. Kil, Lindvikskollen.

Sak 6/19: EventueltTo søknader; 
Søknad fra Sverre Okkenhaug og Kragerøs faste billedgalleri  om tilskudd til å gi ut Inger Sandbergs bok om «Kunstnerliv i Kragerø» i ny bokform. Tilskudd på kr 10.000,- innvilget.                                                                       Søknad fra Kragerø bys venner om tilskudd til drift av foreningen som f.eks. til gjennomføring av møter. Tilskudd på kr. 5000,- innvilget. 

Neste styremøte; 21.02.19

Kragerø, 22.01.19 Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)