Forfall; Linn Endresen

SAKSLISTE:

– Referat fra forrige styremøte; godkjent.

– Post mottatt:

– Varsel om oppstart planarbeid Sandtangen; mottatt

– Post sendt: ingen

– Orienteringer:

– Turen med Gamle Kragerø til Kil; gjennomgikk program. Ta i bruk Vipps om behov.

– Gunnar Aabø, kurs i slektsgransking; Aabø orienterte om slektsforskning og ansiktsgjenkjenning.

– Kragerø skole, elever skriver historie; Neste års 10. klasse skal ta for seg temaet « Hvor ble butikkene i sentrum av?» Bjørn Olaf og Kåre Preben samarbeider her med kontaktlærer Roar Svendsen.

– Boklansering «Furuholmen»; gjennomgikk programmet for presentasjonen på biblioteket.

Sak 21/19: Sommersalget 2019

  • Nora lager oversikt over hvem som skal stå de ulike dagene. Har også søkt kommunene om plass på Torvet på de dagene hvor Bondens marked er på Torvet. De andre lørdagene skal sommersalget foregå på Jens Lauersøns plass ved bybroa. Dette er det også søkt om og fått godkjent.
  • Det er gjort avtale med Midgaard & Opthun AS om plassering av utstyret/bøker under trapp.
  • Oddbjørn har foreslått salgsbøker.
  • Linn og Nora planlegger/tilrettelegger for sommersalget.

Sak 22/19: Eventuelt

Historielaget har fått prosjektoppgave av Atle Didrik Oppebøen; «Skiidrett i Kragerø før 1940». Ligger foreløpig på kontoret.

Neste styremøte: 29/8-19.

Kragerø, 17. juni – 19

Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)