Referat fra styremøte torsdag 06.05.21

Tilstede: Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad, Tor Dønvik,  Else Bjørg Finstad og Nora Bothner.

Forfall: Arvid Sand, og Trygve Braatø.

Sak:

13/21 Økning av kontingent.

Det ble enstemming vedtatt å øke medlemskontingenten fra kr. 150,- til kr. 200,-.

14/21 Gravminner.

En komite skal registrere og få en oversikt over hvilke graver som bør tas vare på. Et forslag til komiteen vil være og ta kontakt med Sannidal Historielag om hvordan de jobber med bevaring av graver ved Sannidal kirkegård.

Komiteen og styret skal sammen finne ut av hva slags gravminner som er ønskelig å ta vare på. Det betyr at man også skal se på gravstener med spesielle  inskripsjoner, monogrammer o.l.

Det gjelder alle gravsteder i Kragerø kommune, bortsett fra Sannidal kirkegård, da denne blir tatt hånd om av historielaget i Sannidal.

 

Neste møte: 26.05.21

Kragerø, 09.05.21

 

Nora Bothner (sign)