REFERAT FRA ÅRSMØTE I KRAGERØ OG SKÅTØY HISTORIELAG 2021

TORSDAG 06.05.21 Møtet ble holdt på Kragerø Biograf.

6 stk. frammøtte og 6 fra styret.

Leder Willy Nilsen ønsket velkommen.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av:

– Innkalling, annonse i KV: godkjent

– Saksliste (utdelt på møtet): godkjent

  1. Valg av møteleder og referent: Else Bjørg Finstad foreslo Willy Nilsen som møteleder og videre ble Nora Bothner foreslått som referent. Forslagene ble godkjent.
  2. Styrets årsberetning 2020: Nora Bothner og Bjørn Olaf leste årsberetningen.

Kommentarer til denne;

På spørsmål om kartet fra 1812 ble det opplyst at dette foreløpig ikke er godt nok og trenger ytterligere forbedringer før evt. salg.

  1. Regnskap: Oddbjørn Gudmestad leste regnskapet og revisjonsberetning. Det kom ingen spørsmål til dette.

Det ble opplyst at man på Historielagets hjemmeside gjennom Norsk Tippings Grasrotandel kan bli grasrotgiver ved å registrere Kragerø og Skåtøy Historielag som Grasrotmottaker.

  1. Kontingent: Styret foreslo å øke kontingenten til kr. 200,-. Dette ble godkjent.
  2. Innkomne forslag: Ingen innkomne saker.
  3. Valg: Valgkomite ble ikke valgt på sist årsmøte. Vidar Paus Knudsen og Dag Paus Knudsen ble valgt som medlemmer til valgkomiteen og styret fikk i tillegg fullmakt/ansvar til å finne det siste og 3.

Følgende medlemmer av styret var på valg;

Bjørn Olaf Isaksen, nestleder, ble valgt for 2 nye år.

Nora Bothner, sekretær, ble valgt for 2 nye år.

Da Linn Endresen ikke ønsket å fortsette som kasserer, ble Oddbjørn Gudmestad valgt som kasserer for 1 år, uten møteplikt i styret.

Arvid Sand ønsket ikke gjenvalg. Tor Dønvik ble valgt som nytt styremedlem.

Da Jens Sandberg ikke ønsket å fortsette som revisor, ble Trine Jørgensen Dahll ble valgt som ny revisor.

 

Styremedlemmer og varamedlemmer 2021;

Leder; Willy Nilsen. Nestleder; Bjørn Olaf Isaksen. Styremedlem; Else Bjørg Finstad, Trygve Braatø, Tor Dønvik. Sekretær; Nora Bothner og Kasserer Oddbjørn Gudmestad. Varamedlemmer: Anne-Kristine Aas og Per Johnny Thoresen.

  1. Orienteringer:

Bjørn Olaf Isaksen opplyste at arbeidet med årets Historieglimt som var kommet godt i gang, flere artikler var allerede mottatt. Han arbeidet også med en ny utgivelse av «Fredrik Hougens minner». Boka til Bjørg Evensen kommer ut i mai måned, en utgivelse hun selv har betalt for utgivelsen. Den handler om hennes oppvekst på Kirkeholmen.

Willy kunne opplyse om at Hjemmesiden vår er godt besøkt og at det vil bli sett videre på om det kan være mulig å få til å selge artikler på herfra, da ofte det er spørsmål om dette.

Willy orienterte om Kulturminneplanen 2021-2025. Kulturminneplanen er et hjelpemiddel for å kunne ta tradisjonene, historien og identiteten videre. Også et styringsverktøy for politiske beslutninger. Historielaget kan komme med uttalelser under visse punkter i denne.

Det ble også orientert om gravminne-komiteen og dens oppgaver. Registrering av gravminner vil skje i samarbeid med Kirkekontoret. Hensikten er å hindre at viktige gravminner forsvinner i forbindelse med sletting av gravsteder.

Når det gjelder arrangementer i året som har gått har dette vært minimalt pga. korona -situasjonene vi er. I året vi er i nå har vi i samarbeid med kulturkontoret har vist de tre filmene fra Kragerø, Skåtøy og Sannidal på Kragerø Biograf. Vi håper å få til en tur til Kil med ferja Gamle Kragerø, samt en guidet tur i bymiljøet og en rundtur i skjærgården.

Møtet ble avsluttet med kake og kaffe hvor Bjørn Bjerkhaug holdt et foredrag og viste en bildeserie fra traseen etter Kragerøbanen. Flere steder, blant annet i Drangedal, er jernbanetraseer tatt i bruk til turstier. Fotografiene viser forfallet langs traseen, men også muligheten til å ta vare på dette kulturminnet.

 

Referent; 09.05.21 Nora Bothner