Lystgården Tåtøy | 150,- / 250,-

Tåtøy 2010

Innhold Forfatter Side
Patrisiermiljøets mange kvaliteter Carsten Hopstock 7
Lystgård – dens ide og filosofi Carsten Hopstock  12
Avlsgård/Lystgård Carsten Hopstock 14
Arveforhold Carsten Hopstock 16
Tåtøys historie 1688 – 1866 Carsten Hopstock 17
Tåtøys hovedgård Carsten Hopstock 21
Johanne Cathrine Heuch (1757 – 1849 og hennes tre ekteskap Carsten Hopstock 26
Tåtøys videre historie som lystgård (1785 – 1866) Carsten Hopstock 37
Lystgården Lovisenberg og familien Heuch Carsten Hopstock 38
Peter Andreas Heuch (1756 – 1825) som eiendomsbesitter Carsten Hopstock 44
Når byfolk bygger feriested på landet på 1700-tallet Carsten Hopstock 52
Henrich Georg Tønder – krigskommissæren (1781 – 1834) Carsten Hopstock 54
Peder Mark Møller (1738 – 1812) – skipsbygger og byggmester Carsten Hopstock  65
Henrich Georg Tønders lystgård på Tåtøy Carsten Hopstock 71
Krigskommissær Henrich Georg Tønders lystgård på Tåtøy Carsten Hopstock 79
Parker og haver, gartnere Carsten Hopstock  95
Tønders lystgård innvendig – møbler og annet utstyr Carsten Hopstock 105
Malurt i begeret – Conrad Nicolai Schwach (1793 – 1860) Carsten Hopstock 111
Familien Tønders situasjon etter krigskommissær Tønders død i 1834 Carsten Hopstock 113
Enkefru Pauline Sophie Tønder f. Heuchs siste år Carsten Hopstock 115
Likvidasjonen (avviklingen) av handelshuset Heuch i Kragerø i 1863 Carsten Hopstock 117
Hele Tåtøy solgt til bønder i 1866 Carsten Hopstock 120
Carsten Hopstock, personalia Carsten Hopstock 122
Person- og stedsregister Carsten Hopstock 123
Kilder Carsten Hopstock 130
Kvalifikasjoner

Publisert

10/04/2015