Med stål og sveiseflamme | 150,- / 250,-

Tangen Verft 1998

Innhold Forfatter Side
Forord Henrik Schlanbusch 3
Verftet kommer til Stilnestangen Henrik Schlanbusch 5
A/S Tangen Verft – de første 2 !/2 år i Akergruppen Henrik Schlanbusch 29
Tangen Verft overtar Vindholmen i Arendal Henrik Schlanbusch 55
A/S Horten Verft overtar verftet i Kragerø Henrik Schlanbusch 69
Tangen Verft A/S med Langsten som eier Henrik Schlanbusch 71
Verkstedklubbens arbeidsutvalg gjennom tidene Henrik Schlanbusch 80
Fortegnelse over leverte skrog 1952 – 1998 Henrik Schlanbusch 81
Forkortelser Henrik Schlanbusch 84
Ordforklaringer Henrik Schlanbusch 85
Annonser Henrik Schlanbusch 86
Kvalifikasjoner

Publisert

23/02/2015