Marcus Bærnholt – forfatter Helge Knudsen Strømme | 250,- / 350,-

 Marcus Bærnholt og historien om Kragerø

Innhold Forfatter Side
Forord Helge Knudsen Strømme 5
Et barn blir døpt 8
Barndom og ungdom 11
Ekteskap 17
Yrkesliv 17
Hus og hjem 18
“Apoteker” og “lege” 21
Kunstneren 23
Den forgylte sølvkannen 26
Christian 4’s Bibel 30
Om manuskriptet 39
Byhistorien – i original og transkribert  44
Om testamentet 153
Nød og fattigdom 154
“De fattiges bog” 156
Testamentet og bestemmelsene i legatet 167
Noter 175
Litteratur 178
Kvalifikasjoner

Publisert

10/05/2015