KRAGERØHUS

Innhold Forfatter Side
Forord Helge Knudsen Strømme 7
HUS OG FOLK DE FØRSTE HUNDRE ÅR 9
Det var en gang en fargerik by…  11
…full av lukter og lyder  12
Kilder  12
En selvgrodd by 13
Den eldste bebyggelse 14
“Jorddrotten” eide alle hustomtene 15
Den første boligtakseringen 16
Ildstedskatten i 1692 19
De eldste husene i Kragerø 20
Hus og folk på 1700-tallet 24
1700-tallshusene 32
Bebyggelse og huseiere i 1765t 33
Rådstua – et helt spesielt kragerøhus 41
HUS OG FOLK PÅ BARTHEBRYGGA 45
Barthebrygga – en særegen husrekke 47
“Den gamle Barthegård” (revet) 53
Rømers nye hus (Grøgaards hus) 63
Rømers kontorbygning 66
Huset nederst i Barthebakken 67
Et hus med en lang historie 71
Barthebrygga 12 81
Huset med det store valmtaket (“Wiborggården”) 85
Det eiendommelige gavlhuset (revet) 99
Et palladiansk barokkhus (Lunøes gård) 109
Anna Adelers pale (revet) 123
Enkefru Biørns villa 135
Kragerø rådhus, “Biørnegården” 139
HUS OG FOLK I P. A. HEUCHS GATE – FRA VICTORIA HOTEL TIL JENS LAUERSØNS PLASS 142
Kragerøs gater i gamle dager 145
Det “franske” hus (revet) 155
Larsens hus i sveitserstil (Victoria Hotel) 167
Gavlhuset som var prestegård (Hjallums gård) 175
Marcus Bærnholts gård (revet) 185
Peder Knophs gård (“Carl Hansens gård”) 193
Skipper Bangs hus (“Gierløffs gård”) 203
Madame Wormstrups hus (Revet) 207
Fotograf N. P. Olsens hus 209
Huset vegg i vegg med “Carl Hansens gård” 211
Huset som ble borte (revet) 213
Byfogd Peder Tønders gård 221
I. C. Heuchs gård “Heuchegården” (K. E. Paulsens gård) 227
“Rendlergården” eller “Kringsjågården” (revet) 237
Sentrumsgården 247
HUS OG FOLK I P. A. HEUCHS GATE – FRA JENS LAUERSØNS PLASS TIL JERNBANETORVET 249
Jens Lauersøns plass 251
Jens Lauersøns gård (revet) 255
Fra snekker – og skipperhus til pub 263
Fra matroshus til Grimsrud gård 269
“Sæthers gård” 275
En gård med mange virksomheter (Brubakkens gård) 293
Kragerø Sjømandsforenings hus 295
Ole Henrichsen Biørns gård (revet) 303
Christian Kochs gård (revet) 307
Bredsdorffs gård 313
Søren Torups rødmalte gård (revet) 327
Kragerø tollbod 333
“Frithjof Johnsens gård” 343
“Biørnegården” i Pettershollet (Solbekks gård) 355
“Barthegårdem” i Pettershollet (flyttet til Norsk Folkemuseum) 365
Etterord 369
Om forfatteren 370
Kilder og Litteratur 371
Personregister 375