Kirkegaten | 150,- / 250

Kirkegaten 2001

Innhold Forfatter Side
Forord Carsten Hopstock 5
Kragerø – bebyggelsen i byens gamle sentrum Carsten Hopstock 7
Kirkegaten 11 Carsten Hopstock 11
Kragerø – en grønn by Carsten Hopstock 14
Kirkegatens eiendommer med tidligere og nåværende matrikkelnummer Carsten Hopstock 19
Carsten Hopstock, personalia Carsten Hopstock 106
Etterord Carsten Hopstock 106
Person – og stedsregister Carsten Hopstock 107
Litteraturliste Carsten Hopstock 112
Kvalifikasjoner

Publisert

07/03/2015