Årsskrift 2020 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2020

Innhold                                           Forfatter                  Side

Forord                             5
Ronald Fangenes oppvekst        Kai A. Køhler      7 
Skips- og skutemodeller          Jens Jacob Jensen og  
                    Thor Hansen      17
Carl Angell Tergersen          Per Johnny Thoresen  38 
Da spanskesyken rammet Kragerø i 1918 -
1919                  Jimmy Åsen       52
Syndere i sommershorts         Lars-Erik Vaale    59
Renessansepaleet på Thomesheia     Ulf Hamran       66
Bertine Ruud Hellesnes' krig      Kai A. Køhler     89
Ove Bjelke Holtermann (1852-1936)    Ulf Hamran       95
Tilfluktsrom i Kragerø før første 
verdenskrig               Per Johnny Thoresen  105
Barndomsminner fra Kirketomta og 
Andølingen               Morten Rugtveit    108 
Willy Karlsen (1915-1991)        Jimmy Aasen      116
Skåtøy fra år 1400-1800 - en krønike  Tor Dønvik      125
Wilhelm Peters og hans motiv fra 
Smedsbukta               Sverre Okkenhaug   163
Årsberetning 2019                       172
Regnskap for 2019                       175
Bilder fra årsmøtet 2020                   176

 

Kvalifikasjoner

Publisert

16/10/2020