Årsskrift 2019 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2019

Innhold                                           Forfatter                  Side

Forord                             5
Brannmester Knud Hartwig Knudsen    Kai A. Køhler      7 
Ambortius Olsen Lindvig          Per Johnny Thoresen  20           10
"Efter Branden" i KV i 2009 viser 
ikke virkeligheten i 1886        Mads Olsen       35 
Ekte eller uekte bilde etter 
bybrannen i 1886             Aslak Thorsen     41
Oppdrett av mink i Kragerøskjærgården  P. Thoresen/R. Jensen 43
Fire jernstenger i fjell        Jens Jacob Jensen   48
Hellekirken 25 år - 1994 - 2019     Liv E. Leite Fuglestad 53
Fire Kragerøskippere i Antwerpen under 
Krimkrigen               Ulf Hamran       66
Et liv med frakteskuter         Bjørg Evensen     70
Fra Jomfruland til månen med 
Jimmie Mattern             Lars-Erik Vaale    87
Gamle butikker i Kragerø        Elever i 10. klasse  98
Kragerøskuta CYPRIAN's siste reis    Frants Gundersen   106
Minner fra barndom og ungdom      Fritz Dahlgren    122
Minneord - Birgitte Andersen                 139
Årsberetning 2018                       140
Regnskap for 2018                       143
Året 2018 i Historielaget                   144

 

Kvalifikasjoner

Publisert

06/09/2020