Årsskrift 2018 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2018

Innhold                                                          Forfatte                             Side

Forord                                        5
Historielagets første arbeidsår 1978-1979      Kai A. Køhler          7 
"Cum grano salis?" Et forsøk på å beskrive tidlig
næringsvirksomhet og handel i Kragerø        Tor Dønvik           10
Skydeselskapet "Riflen" og andre foreninger     Kai A. Køhler          24
"Bardusgårdens" historie              Carsten Hopstock        36
Året 2018                      Elever ved Kragerø Ungdomsskole 46
Sjøkart i nære og fjerne farvann          Jens Jacob Jensen        51
Er fotografiet av branntomten 1886 et fiktivt 
problem?                      Ulf Hamran           73
Forfattere av Historielagets årsskrifter 1979-2017 Trygve Braatø          77
Årsberetning 2017                                  80
Regnskap for 2017                                  84
Året 2018 i Historielaget                              85
Kvalifikasjoner

Publisert

08/12/2018