Årsskrift 2015 | 150,- | 250,-

HISTORIEGLIMT 2015

Innhold Forfatter Side
Forord  Sverre Okkenhaug 5
250-årsjubileum som by Lars-Erik Vaale 7
Tale på åpningen av Schjølberg-utstillingen i gamle posthuset sommeren 2015 Greta Moldestad  14
Den tidlige turismesatsingen i Kragerø Eva Naper og Jens Jacob Jensen  23
Fyr og sjømerker i Kragerøskjærgården Per Johnny Thoresen  42
En fortelling fra syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet Kai A. Køhler 59
Spikermulkta (Krigsminne fra 1941) Carl Fredrik Monsen 73
Barndom og ungdom på Furuholmen 1945 – 1963 Aase Hildur Svensen 77
Kragerø – billeder Johan Petersen 94
Anders Beer Wilse – Kragerøgutt Kai A. Køhler 100
Inntrykk fra Wilse-utstillingen på Berg – Kragerø Museum Kai A. Køhler 109
Årsberetning 2014 116
Regnskap for 2014 120
Året 2015 i Historielaget 122
Kvalifikasjoner

Publisert

07/05/2015