Årsskrift 2013 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2013

Innhold Forfatter Side
Kampen for stemmeretten Else Bjørg Finstad/Anne-Kristine Aas 7
Med hugg og slag og pistol i beltet Helge Knudsen Strømme 21
Kirsten Heiberg og honningkrukken Kai A. Køhler 39
Stein og pukk i hundre år Else Bjørg Finstad/Frode Jørgensen 58
Hans Egedes hjelpeprest på Grønland
ble sogneprest i Kragerø og Sannidal
Michael Hopstock 66
Et barn født i dølgsmål Håkon Finstad 78
Sjømannsliv og gudstro Jens Martin Hytt 82
Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone Else Bjørg Finstad 95
Kragerøs eldste hus Ulf Hamran 105
Fra Thomesens tid på Barthebrygga Inga Kjelsberg 113
Kråke eller galei? Byvåpenfeiden i Kragerø 1916–38 Lars-Erik Vaale 119
«Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste» i 250 år Sverre Okkenhaug 131
Årsberetning 2012 148
Regnskap for 2012 152
Året 2013 i Historielaget 154
Kvalifikasjoner

Publisert

28/04/2015