Årsskrift 2004 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2004

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Tomta, en oase på Thomesheia  Laila Sørensen 6
Fin gammel sukkerskål av sølv  Carsten Hopstock 12
Hellesund Kassefabrikk  Rolf G. Johnsen 30
Rektor Stub Krutzen og skrivebordet  Else Bjørg Finstad 37
Skonnerten Noatun  Volker Stephan og Herbert Karting 46
Lars Olaf Jensen fra Kragerø  Kai A. Køhler 52
Dagligliv og oppvekst i Kalstadkilen i mellomkrigstiden  Ingebjørg Finstad 58
Fra Tallakshavn til de syv hav Per Stian Bjørnø Kjendal 72
Fra stumfilmtiden Kai A. Køhler 82
Klondyke i Kragerø  Arne Grønhaug 93
Glimt fra Korset i gamle dager  Reidar Jensen 109
“Ildebranden på Øen”  Edith Thiseth 130
Da jernbanen kom til Kragerø  Sverre Okkenhaug 136
Nye opplysninger om postmestermorderens flukt 1694-95  Ulf Hamran 155
Montitoren Mjølners grunnstøting i Kragerø  Aksel Onge 160
Årsberetning 2003 165
Regnskap for 2003 167
Kvalifikasjoner

Publisert

19/03/2015