Årsskrift 2001 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2001

Innhold Forfatter Side
Fontener i Kragerø og omegn Ulf Hamran 7
Karl Anton Eriksens barndomsminner fra Gunnarsholmen 1900-1912 Svein Tallaksen 23
Skålgropene ved Torsdal Bjørn Sandberg 46
Hvalfangere fra Kragerø Else Bjørg Finstad 53
Plantenavnet Amur i gamle stedsnavn i de søndre delene av Telemark Roger Halvorsen 78
“Armenia er mitt andre fedreland!” Misjonæren Bodil Biørn intervjuet i 1948 Inger Sandberg 103
“En kan’te beskrive det, det må prøvas!” Utdrag fra lydbåndopptak med Carl August Andersen Svein Molaug 105
Kristian Eklunds erindringer om arbeidsliv og fritid i voksen alder Per Lia 116
Kragerø Jernstøberi på Gunnarsholmen Ulf Hamran 118
Gunnarsholmen som arbeidsplass Petter Pihl 154
Regnskap 2000 160
Reviderte vedtekter for Kragerø og Skåtøy Historielag 156
Kvalifikasjoner

Publisert

10/03/2015