Årsskrift 2000 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 2000

Innhold Forfatter Side
Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder Inger Sandberg 7
Blant blonder og makko på SOL Trikotasje Edith Thiseth 19
Gammelt Københavnerporselen i Kragerø Bjørn Sandberg 44
Kirkegårdsmuren Carsten Hopstock 52
Gamle seilskipsfolk på lydbånd og datadiskett Svein Molaug 60
Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø Ulf Hamran 66
Fra Levang til Montana for å lete etter gull Per Stian Bjørnø Kjendal 82
Gina Svendsen forteller fra Kil Svein Molaug 88
Det franske livbåtkompass Carl Fredrik Monsen 95
Kristian Eklunds erindringer Per Lia 98
Et liv med fotballen Else Bjørg Finstad 110
Fredsinskrepsjonen på Langøy Petter Amundsen 126
En ung immigrant i 1880-årenes Amerika-Hans Peter Hougen fra Kragerø Jean Aase 149
Årsberetning 1999 158
Regnskap for 1999 160
Kvalifikasjoner

Publisert

04/03/2015