Årsskrift 1996 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 1996

Innhold Forfatter Side
“På vandring i 50 år” Else Bjørg Finstad 7
“Kragerøfolk på strabasiøs Tørdalstur påsken 1904” NN 22
“Høymyrgrenda – dagens turterreng, fortidens boplasser” Else Bjørg Finstad 25
“Olaf Lia – hans byggevirksomhet og arbeid med kunsten” Per Lia 32
“Noen mennesker rundt Edvard Munch på Skrubben” Inger Sandberg 53
“…10 av hva andre hadde 1 av…Henriette “Jeia” Homanns bo” Jean Aase 63
“Historien om bark “Union” av Kragerø” Inger Sandberg 71
“På fyrdørken i krig og fred” Carl Fredrik Monsen 100
“Familien Wiborg og iseksporten i Kragerø” Haakon Wiborg 110
“Kragerø kirke ferdig restaurert” Bjørn Sandberg 122
“Da Bråten kirkegård ble anlagt” Håkon finstad 131
Årsberetning 1995/96 153
Regnskap for 1995 156
Kvalifikasjoner

Publisert

17/02/2015