Årsskrift 1995 | 150,- / 250,-

HISTORIEGLIMT 1995

Innhold Forfatter Side
“Udelt” og “todelt” Thorleif Øysang 7
“Ikke se så svar på det, With” Inger Sandberg 14
Elgjakt under okkupasjonen høsten 1944 Rolf Hogner 34
En sommergjest i forrige århundres Kagerø Håkon Finstad 36
Lauersen, Lauersen, Larsen, Lauritzen eller Lauersøn? Bjørn Sandberg 53
Sportsliv i unge år Thorleif Øysang 55
Portrettet av Ivar Rigger Håkon Finstad 62
I en Kragerøsjømanns kjølvann Carl Fredrik Monsen 67
Årsberetning 1994/95 88
Regnskap for 1994 91
Kvalifikasjoner

Publisert

14/02/2015