HISTORIEGLIMT 1994

Innhold Forfatter Side
Stangnes – gammelt småbruk, nå populært friområde i Kragerø Else Bjørg og Håkon Finstad 7
Kommandør Peter Bredsdorffs erindringer fra barndoms- og ungdomsår. Tilrettelagt og med innledning av Inger Sandberg 18
Flaskeforet – reisekamerat på norske veier i gamle dager Bjørn Sandberg 47
Furuholmen – karrig fjellgrunn, men koselig bosetning Edith Thiseth 56
Jens Lauersøns slektsbakgrunn Håkon finstad 78
Kragerøskuter i hjemmefart og langfart i 1873 Jean Aase 88
Edvard Munch maler barn i Kragerø Inger Sandberg 101
Henrich Georg Tønder.  Stadshauptmann – Stortingsmann – Krigskommisær Håkon Finstad 106
Årsberetning 1993/94 167
Regnskap for 1993 170