Årsskrift 1992 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1992

Innhold Forfatter Side
Forord 5
“Den første telemarking” Helge Braathen 6
Bærestolen på Berg – et klenodium Bjørn Sandberg 10
“Hasselnøtter” fra Oterøy og Schweigaardsholmen Inger Sandberg 19
Falskmynteraffæren som rystet småbyen Håkon Finstad 35
Et selskap til Kragerøs forskjønnelse Håkon Finstad 85
Barndomsminner fra 1920-30-årene i Kragerø Inger Sandberg 94
Årsberetning 1991/92 119
Regnskap for 1991 122
Kvalifikasjoner

Publisert

05/02/2015