Årsskrift 1990 | 100,- / 150,

HISTORIEGLIMT 1990

Innhold Forfatter Side
Forord  5
Gravfunnene fra Kirkeholmen Else Bjørg Finstad  7
Norsk reservepoliti i Sverige under krigen Inger Sandberg  16
Christian Holst Hartwig – en spennende tegner Bjørn Sandberg  51
Mennesker og moter i 1890 – årenes Kragerø Håkon finstad  68
Frydensborg frem til ca. år 1900 Carsten Hopstock  89
Årsberetning 1989/90  129
Regnskap 1989  132
Kvalifikasjoner

Publisert

30/01/2015