Årsskrift 1989 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1989

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Da bygdefolket begynte å spise hestekjøtt Håkon Finstad 7
Skolestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring  Inger Sandberg 15
“Nordens Sappho” – Madame Magdalene Sophie Buchholm  Bjørn Sandberg 42
Kvinnen av i går – en billedartikkel  Mona Abrahamsen 49
Hans Nielsen Hauge og sogneprest Fr. Chr. Drejer  Håkon Finstad 69
Seilskipskonstruktørene fra Kragerø  Gøthe Gøthesen 78
En Jomfrulands beskrivelse fra tidlig i 1760-årene  Håkon Finstad 94
Årsberetning 1988/89 103
Regnskap for 1988 106
Kvalifikasjoner

Publisert

27/01/2015