Årsskrift 1988 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1988

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Jeia Homann på Berg Inger Sandberg 7
Kappseilasen ved Jomfruland 1873 Håkon Finstad 40
Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet Helge Knudsen Strømme 55
Håndarbeid – en glemt kunstindustri Bjørn Sandberg 107
Marcus Bærnholt (1705-1773) Carsten Hopstock 114
Årsberetning 1987/88 145
Regnskap for 1987 149
Kvalifikasjoner

Publisert

24/01/2015