Årsskrift 1987 | Utsolgt

HISTORIEGLIMT 1987

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Da Kragerø fikk brede gater Håkon finstad 7
“Det harde liv – men god!” Inger Sandberg 33
Sandøkedals Læseselskap Ragnar A. Grønåsen 51
Lostjeneste og havneforhold ved Kragerø tidlig på 1700-tallet Håkon Finstad 73
Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet Helge Knudsen Strømme 95
Skåtøy kirkes bygningshistorie Ulf Hamran 139
Fra støpejern til granitt Bjørn Sandberg 165
Omkring Vestmar-navnet Odd Robbestad 170
Årsberetning 1986/87 188
Regnskap for 1986 191
Kvalifikasjoner

Publisert

21/01/2015